Przejdź do treści

BUSSE – edukacja o ekonomii społecznej i solidarnej

Materiały do pobrania:

(Powstały też wersje angielskie powyższych materiałów, oraz offsetowe wydruki publikacji “Budujemy ekonomię społeczną i solidarną”, plakatów i pocztówek.)


Czy zmiana obecnego systemu gospodarczego w taki, który w centrum stawia ludzi i ich potrzeby oraz środowisko naturalne jest możliwa? 🌏 Czy my sami i same możemy się dołączyć do projektowania i wdrażania takiego systemu? W jaki sposób?

Building Up Social Solidarity Economy (BUSSE) to międzynarodowy projekt, którego nasza Kooperatywa była częścią przez dwa i pół roku! 🖊 Razem z partnerami z Czech (Ekumenická Akademie), Austrii (Katholische Sozialakademie Österreichs), Słowacji (Utopia) i europejską siecią organizacji ekonomii społecznej i solidarnej RIPESS:

  • opracowaliśmy scenariusze 4 warsztatów,
  • przygotowaliśmy dwie publikacje: jedną dla osób chętnych poznać ekonomię społeczną i solidarną i zobaczyć “z czym się to je” 🙂, a drugą dla trenerów i trenerek chcących przeprowadzić warsztaty poświęcone temu zagadnieniu,
  • wzięliśmy udział w 3 stacjonarnych i 1 online’owym międzynarodowym spotkaniu projektowym, zacieśniając więzi i dowiadując się więcej o tym, jak ekonomia społeczna i solidarna rozwijana jest w krajach naszych partnerów,
  • zorganizowaliśmy międzynarodowe otwarte spotkanie online podsumowujące projekt.

Scenariusze zostały przez nas sprawdzone w praktyce podczas czterech warsztatów, które zorganizowaliśmy w latach 2019-2020 i w których wzięło udział 36 osób. Każdy ze scenariuszy dotyczy innego zagadnienia, które jest blisko związane z ekonomią społeczną i solidarną:

  1. Jak zacząć swoją inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej?
  2. Jak budować społeczność wokół swojej inicjatywy?
  3. W jaki sposób korzystać z bogatego doświadczenia ruchu spółdzielczego w swojej inicjatywie?
  4. Jak budować inicjatywę ekonomii społecznej i solidarnej w obszarze suwerenności żywnościowej?

Te zagadnienia pojawiają się również w naszej publikacji poświęconej ekonomii społecznej i solidarnej. Jesteśmy bowiem przekonane, że tematy są ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają.

W ramach projektu zorganizowaliśmy również Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbyło się podczas II Ogólnopolskiego Forum Suwerenności Żywnościowej w dniach 31.01.-02.02.2020 w Służewskim Domu Kultury w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 30 osób, w tym kilka ekspertek spoza Polski, a także osoby zaangażowane w ruch suwerenności żywnościowej w naszym kraju.

Zachęcamy Was do skorzystania z naszych publikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak założyć i rozwijać inicjatywę w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, lub poprowadzić warsztaty, dzięki którym jeszcze więcej osób dowie się o tej alternatywie dla obecnego systemu gospodarczego.

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ . Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.