Przejdź do treści

Władze Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Kadencja 2022-2024

15.11.2022 r. na Zgromadzeniu Walnym dokonaliśmy wyboru nowych władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Kadencja obu organów trwa dwa lata.

Zarząd

Kontakt do zarządu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”: zarzad@dobrze.waw.pl

Skład zarządu:

Komisja Rewizyjna

Kontakt do komisji rewizyjnej Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”: komisja.rewizyjna@dobrze.waw.pl

Skład Komisji Rewizyjnej:

Julia Nalepa
Maciek Makowski
Urszula Sławiec