Przejdź do treści

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Kontakt do zarządu Spłódzielnia Dobrze: zarzad@dobrze.waw.pl.

Skład zarządu:

Rada nadzorcza

Kontakt do Rady Nadzorczej Spółdzielni Dobrze : rada.nadzorcza@dobrze.waw.pl.

Skład rady: