Przejdź do treści

Nasze wartości

Większość sklepów jest zorientowana przede wszystkim na zysk. W naszym działaniu kluczowe są wartości. Część z nich jest wypracowywana w działaniu, w relacji między członkami_członkiniami kolektywu. Ale część wartości jest spisana. Najważniejsze źródła, definiujące naszą misję, to Manifest Kooperatywy oraz preambuła do statutu naszego Stowarzyszenia. Oba teksty znajdziecie poniżej.

Stanowimy część światowego ruchu spółdzielczego, dlatego ważne są dla nas także zasady spółdzielcze, o których więcej przeczytasz tutaj.

Manifest Kooperatywy

Poniższe zasady zostały wypracowane podczas wyjazdu “Marzenia i Plany” w kwietniu 2015 roku i następnie zaakceptowane przez kolektyw pod koniec czerwca 2015.

  • Tworzymy wspólnotę równych wobec siebie ludzi.marzenia i plany
  • Praktykujemy alternatywę aby pokazać, że lepszy świat jest możliwy.
  • Sprzeciwiamy się podporządkowaniu wszystkich sfer życia logice maksymalizacji zysku, która prowadzi do instrumentalizacji więzi międzyludzkich i środowiska naturalnego.
  • Chcemy, aby relacje międzyludzkie opierały się na poszanowaniu godności, zaufaniu, odpowiedzialności i współpracy.
  • Odrzucamy system bazujący na rozbudzaniu nieograniczonych potrzeb/pragnień, które w świecie ograniczonych zasobów czynią rywalizację nieuniknioną.

Treść preambuły do statutu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Ruch kooperatyw spożywczych oparty jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie jest nierozłącznie związanymi z kwestiami ekologii i demokracji. Dlatego całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Powoduje ono, że osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają warunków, aby dbać o ekologiczne funkcje swojej gospodarki. Pragniemy urzeczywistniać sposób produkcji i dystrybucji żywności, którego nadrzędnym celem nie będą zyski, a jak najlepsze spełnianie potrzeb konsumentów oraz producentów, określonych przez nich samych w demokratycznym procesie. Wierzymy, że porozumienie i bezpośrednia współpraca konsumentów, reprezentujących społeczności miejskie, oraz producentów, reprezentujących z społeczności wiejskie, budują spójność społeczną oraz zaangażowanie obywatelskie będące fundamentami ładu demokratycznego. Wierzymy także, iż zbliżenie i wymiana między tymi społecznościami przyczynia się jednocześnie do większej świadomości wpływu, jaki produkcja żywności ma na środowisko naturalne. Podejmujemy się wcielania powyższych idei w życie poprzez działalność niniejszego Stowarzyszenia.