Przejdź do treści

Projekt “POWER”

Projekt: Tworzenie wspólnoty przez kooperacje (numer projektu: POWERAE-2020-1-PL01-KA104-080459)

W ramach realizacji niniejszego projektu nasza organizacja i działające w ramach niej grupy miały trzy główne cele:
CEL 1 PARTNERSKIE RELACJE MIASTO – WIEŚ
CEL 2 MIGRANCI – RÓWNOPRAWNI CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI
CEL 3 AKTYWNI SENIORZY

W ramach niniejszego projektu zespół edukatorów i pracowników Stowarzyszenia Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”, chciał uzupełnić swoje kompetencje w następujących obszarach:

MIGRANCI – RÓWNOPRAWNI CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI

O włączaniu w nasze działania osób o słabszej znajomości języka polskiego, tak aby mogły one wdrażać się do życia społecznego i jednocześnie mieć stabilne źródło dochodu.

AKTYWNI SENIORZY

O tym jak aktywniej pracować ze społecznościami senioralnymi i zwiększć ich udział w życiu naszej organizacji, w szczególności w kontekście działań edukacyjnych związanych z potrzebami żywnościowymi.

AKTYWIZM MIEJSKI

Budować nasze kompetencje i umiejętności w zakresie takich tematów jak ekologiczne uprawy w mieście (permakultura) postawy pro-ekologiczne przeciwdziałanie wypaleniu. Stanowiska pracy w organizacjach NGO są jednymi z gorzej opłacanych na polskim rynku pracy, tymczasem to właśnie te osoby najczęściej wykonują równocześnie dodatkowe prace woluntarystycznie. Dlatego potrzebowaliśmy wprowadzić zasady pracy, zapobiegające

wypalaniu oraz sposoby regeneracji naszych pracowników i współpracowników. zawodowemu, którego większość z nas pracujących w organizacjach trzeciego sektora doświadcza.

Zrealizowaliśmy 27 mobilności do 7-miu organizacji przyjmujących z sześciu krajów:

1. Artemis Studio Ikaria – organizacja przeprowadziła dla nas szkolenie z aktywizacji starszych kobiet do pracy kooperatywnej.
2. Buscándome las Habichuelas SLU – szkolenie z odpowiedzialnego i skutecznego marketingu rolniczego, pozycjonowaniu i etykietowaniu produktów na rynku lokalnym.
3. Col·lectiu Eco-Actiu na szkoleniu uczyliśmy się o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz o sposobach życia, które obciążają naszą planetę w najmniejszym stopniu.
4. RotterZwam BV – kurs o przenoszeniu doświadczeń rolnictwa wiejskiego na życie w mieście i miejskiego aktywizmu ekologicznego.
5. VG Verbrauchergemeinschaft für umweltgerecht erzeugte Produkte eG – kurs o sposobach docierania do społeczeństwa z wiedzą o uprawie roślin organicznych.
6. Cooperativa de Usuarios do Herdade do Freixo do Meio – kurs o sposobach aktywizacji społeczności wiejskich.
7. Rete InCampagna – kurs o wzroście rolniczego ruchu kooperatywnego.

Ponadto zrealizowaliśmy cykl działań upowszechniających wewnątrz jak i na zewn. naszej organizacji. Działania te były z jednej strony skierowane do innych edukatorów a z drugiej do końcowych odbiorców naszych działań – naszych grup docelowych.

Udało nam się podnieść kompetencje w czterech wspomnianych wyżej obszarach w których zdiagnozowaliśmy, że nasze kompetencje są niewystarczające:
– migranci – równoprawni członkowie społeczności,
– partnerskie relacje miasto – wieś,
– aktywni seniorzy,
– aktywizm miejski.

Wdrożyliśmy do naszej codziennej pracy metody pracy, które sprzyjają inkluzywności a także metody, które przeciwdziałają problemowi wypalenia zawodowego w naszej organizacji.
Zorganizowaliśmy cykl warsztatów upowszechniających (więcej w “Upowszechnianie”).
Seria spotkań była prowadzona w zaprzyjaźnionych z nami instytucjami, gdzie w spotkaniach partycypowały zarówno członkowie / członkinie Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza Dobrze jak i osoby z organizacji goszczących spotkanie. Spotkania odbyły się:

  • 6 listopada 2022 roku w “Stacji Praga”
  • 21 listopada 2022 roku również w “Stacji Praga”
  • 6 grudnia 2022 roku w Domu Kultury KADR “Akumulator”
  • 12 grudnia 2022 roku w Solatorium na Warszawskim Jazdowie

Na spotkaniach omawialiśmy i prezentowaliśmy na przykładzie różnych organizacji możliwe sposoby budowania i pielęgnowania relacji pomiędzy miastem a wsią, współtworzeniu społeczności i inicjatyw przy równoprawnym udziale migrantów , aktywizacji seniorów, wypaleniu zawodowemu.