Przejdź do treści

O nas

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to dynamicznie rozwijająca się inicjatywa spółdzielcza na mapie Warszawy. Jako pierwsza kooperatywa w Polsce w
2014 r. założyliśmy własny sklep spółdzielczy. Działamy, po to by:

 1. zwiększać dostęp mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności 
 2. wspierać rozwój lokalnych, ekologicznych gospodarstw rolnych
 3. promować ekonomię współpracy i dobra wspólnego
 4. promować aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej.

Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie sklepów spółdzielczych ze zdrową żywnością, które tworzą praktyczną alternatywę wobec sieciówek, supermarketów i drogich sklepów ekologicznych. Od sierpnia 2014 roku prowadzimy w Warszawie sklep przy ul. Wilczej 29a, a od lipca 2016 roku także sklep przy Andersa 27. Sklep jest otwarty dla wszystkich, także osób nie zrzeszonych w Kooperatywie. Współpracujemy z ok. 30 lokalnymi gospodarstwami rolnymi i 30 małymi firmami. W stałej ofercie mamy m.in. sezonowe warzywa i owoce, kasze, nabiał, bakalie, kosmetyki, detergenty. Ograniczamy opakowania, sprzedajemy wiele produktów na wagę.

Działanie w kooperatywie traktujemy jako szkołę oddolnej demokracji, dlatego wszystkie procesy wewnętrzne, w tym podejmowanie decyzji opieramy na zasadach demokracji konsensualnej (dochodzenie do wspólnego stanowiska poprzez dyskusję). Charakteryzuje nas płaska, niehierarchiczna struktura. Nie mamy szefów, ani prezesów. Każdy członek i każda członkini Kooperatywy poprzez swoje zaangażowanie decyduje o tym jaki wpływ wywiera na rozwój organizacji. Obecnie Kooperatywa, która formalnie jest stowarzyszeniem zrzesza ponad  360 gospodarstw domowych (marzec 2021).

Jak działamy?

Kooperatywa “Dobrze” pomyślana jest tak, aby przynosić korzyści zrzeszonym w niej, w zamian za utrzymanie stałego zaangażowania w jej działanie.

Każdy członek/ini Stowarzyszenia pracuje wolontariacko na rzecz Kooperatywy minimum 3 godziny w miesiącu w ramach tzw. dyżurów. Dzięki temu wszystkie zrzeszone osoby mają możliwość doświadczenia i poznania działania Kooperatywy od środka. Każdy członek/ini opłaca także składkę (min. 30 zł/miesiąc), która zasila budżet Stowarzyszenia. Dzięki temu mamy niższe koszty prowadzenia sklepu, a przez to niższe ceny produktów. Członkowie Kooperatywy po opłaceniu składek i odrobieniu dyżuru kupują produkty po preferencyjnych cenach, zbliżonych do producenckich. Osoby niezrzeszone w Kooperatywie korzystają ze standardowych cen Sklepu. Każdy członek/ini może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na regularnych spotkaniach strategicznych.

Istotnym aspektem Kooperatywy “Dobrze” jest działalność edukacyjna i integracyjna.

Historia

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” powstała w lipcu 2013 roku i została założona przez 3 osoby z czego 2 były wcześniej członkiniami Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej (WKS). Na początku nasza działalność polegała na organizacji cotygodniowych zakupów, podczas których członkowie Kooperatywy kupowali ekologiczną żywność bezpośrednio od rolników, ogrodników i sadowników z województwa mazowieckiego.

Pierwsze kroki – jeszcze jako grupa nieformalna – stawialiśmy i stawiałyśmy w jednym z domków fińskich, w ramach inicjatywy Otwarty Jazdów. Potem korzystaliśmy z gościnności innych instytucji śródmiejskich (Baru Vega i Feminoteki), cały czas zwiększając skalę działalności i liczbę członków oraz szykując się do otwarcia pierwszego po 1989 oddolnego sklepu spółdzielczego. Po konsultacjach prawnych w Krajowej Radzie Spółdzielczej, Centrum Szpitalna i Centrum Aktywności Lokalnej zdecydowaliśmy się zarejestrować kooperatywę jako stowarzyszenie.

Na początku kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o wpisie do KRS. To otworzyło nam drogę do starania się o lokal i – tym samym – do dalszego rozwijania naszej działalności. Od lipca 2014 Stowarzyszenie wynajmuje z zasobów miejskich lokal na preferencyjnych warunkach. Od sierpnia 2014 prowadzi w nim działalność statutową.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę mieszkańców Warszawy za najlepszą inicjatywę pozarządową oraz nagrodę w kategorii projekty interdyscyplinarne w konkursie M. St. Warszawy S3KTOR. Są dla nas wyrazem zaufania i motywacją, aby rozwijać nasze działania.

Idea

Osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu zależy na budowaniu sprawiedliwych i opartych na zaufaniu relacji z rolnikami, którzy do Sklepu dostarczają swoje produkty. Tworzymy społeczność realizującą wspólny cel – dostęp do zdrowej i sezonowej żywności, produkowanej lokalnie, kupowanej bezpośrednio od rodzinnych gospodarstw i małych przedsiębiorstw. Przy tym uczymy się współpracy, tworząc aktywną społeczność Śródmieścia.

Edukujemy i integrujemy

Inicjujemy działania edukacyjne dla szerokiej społeczności, organizujemy warsztaty i możliwości dokształcania się dla naszych członków, tworzymy przestrzeń do integracji, wchodzimy w partnerstwa z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prezentujemy nasze przedsięwzięcie w mediach i promujemy tym samym polską spółdzielczość.

W latach 2014-2015 zorganizowaliśmy ponad 20 wydarzeń, m.in. Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw, warsztaty o zdrowym żywieniu dzieci i 4 wizyty w gospodarstwach rolnych naszych dostawców. Łącznie w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Budujemy społeczność

Jest to podstawą długofalowego rozwoju Kooperatywy. Organizujmy pikniki, urodziny Sklepu, Mikołajki i inne święta. Poznajemy się przez wspólną pracę – w Sklepie i w grupach roboczych.

Czym Sklepy Kooperatywy różnią się od innych?

 • Są wspólną własnością wszystkich członków/iń Kooperatywy, mogą w nich kupować osoby należące do Kooperatywy jak i osoby w niej niezrzeszone.
 • Sklepy działają m.in. dzięki składkom (30 zł/miesiąc) oraz ochotniczej pracy członków/iń Kooperatywy (min. 3h/miesiąc). Członkowie/inie mają specjalne, niższe ceny w zamian za swoje zaangażowanie.
 • Wszyscy członkowie/inie mogą decydować o kierunkach rozwoju organizacji podczas Zgromadzeń Walnych.
 • Dochód z działalności sklepów przeznaczamy na realizację celów statutowych Kooperatywy (np. na wspieranie wspólnot lokalnych, zrównoważonego rolnictwa i idei spółdzielczości i pensje dla pracowników).
 • Wszystkie zatrudnione w Kooperatywie osoby są jej członkami i członkiniami. Stosujemy równość płac bez względu na zajmowane stanowisko.
 • Sprzedajemy sezonowe produkty bezpośrednio od zaufanych rolników oraz inne produkty ekologiczne
 • Ograniczamy do minimum zużycie opakowań – sprzedajemy żywność na wagę, recyklingujemy śmieci, oddajemy opakowania dostawcom
 • Prowadzimy działalność edukacyjną

Dowiedz się więcej