Przejdź do treści

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” zostało założone w sierpniu 2013 roku i przez prawie 10 lat było odpowiedzialne zarówno za prowadzenie obu spółdzielczych sklepów ze sprawiedliwą żywnością prosto od rolników, jak i przeróżne działania edukacyjne, rzecznicze i na rzecz budowania społeczności.

Od lipca 2021 roku prowadziliśmy jako Stowarzyszenie niezwykle istotny proces dla naszej społeczności – pracowaliśmy nad powołaniem Spółdzielni Dobrze. Proces ten powiódł się i od 1 marca 2023 roku to właśnie nowozałożona Spółdzielnia Dobrze jest odpowiedzialna za działalność gospodarczą Kooperatywy – prowadzi nasze sklepy przy Andersa i Niepodległości, zatrudnia zespół pracowniczy, odpowiada za udzielanie prawa do zniżki i organizację dyżurów.

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” jest obecnie udziałowcem Spółdzielni Dobrze i dalej odpowiada za nieodpłatną działalność naszej społeczności, czyli np. bierze udział w projektach edukacyjnych czy organizuje wydarzenia dla społeczności zaangażowanej w Kooperatywę.