Przejdź do treści

Zjazd Kooperatyw 2015

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

Już można się rejestrować! Im wcześniej tym lepiej! Odzwiedź oficjalną stronę IV ZJAZDU KOOPERATYWzjazdkooperatyw2015.wordpress.com


Tematem przewodnim Zjazdu będzie Ekonomia Dobra Wspólnego

Zdecydowaliśmy się zająć kwestią ekonomii, bo to ona kształtuje nasz świat i nasze życie. Nie chcemy aby pozostała domeną zarezerwowaną dla wąskiej grupy specjalistów i nieomylnych ekspertów.

Neoliberalny system gospdarczy pozbawiony moralnego kompasu próbuje tłumaczyć wszystkie procesy społeczne prawem podaży i popytu. Urynkowieniu i poddaniu logice zysku ulegają kolejne obszary życia. Ekonomiczny sukces, jest ślepy na koszty jakie generuje – ignoruje niszczenie planety czy eksploatację pracowników. Wskaźnik PKB – fetysz specjalistów od gospodarki, mierzy wzrost tylko niewielkiego fragmentu ludzkiej aktywności, pomijając to, co naprawdę ważne. Postępująca indywidualizacja i rywalizacja doprowadziła do zaniku solidarności. Rozpad wspólnot kompensować ma nam spirala konsumpcji. System, który wpędził obywateli w cykl pracy i wydawania pieniędzy, odebrał im sprawczość i wpływ na swoje otoczenie.

Obecnie na całym świecie pojawiają się inicjatywy, ruchy, które próbują działać wedle innej logiki. Ruch postwzrost, nowa ekonomia, ekonomia wspólnego dobra, ruch transition towns, lokalne waluty, kooperatywy spożywcze, związki zawodowe, rolnictwo wspierane przez społeczność (RWS), ogrody społecznościowe i wiele innych, to przeplatająca się z teorią praktyka tworzenia alternatywy wobec neoliberalnej gospodarki.

Kooperatywy spożywcze i inne oddolne przedsięwzięcia są dowodem na to, że działanie w domenie gospodarki może opierać się na współpracy i zaufaniu, brać pod uwagę warunki pracy i dbać o przyrodę. Rosnąca w Polsce popularność kooperatyw, pokazuje, że coraz więcej z nas odczuwa potrzebę organizowania się w nowy sposób. Potrzebujemy więcej praktyczych alternatyw, które powoli będą zmieniać świat. Spotkajmy się na Zjeździe porozmawiajmy o tym, pouczmy się od siebie, podzielmy się doświadczeniami – wspólnie możemy zapoczątkować systemową zmianę.

Celem IV Zjazdu jest rozmowa o roli kooperatyw (i nie tylko) w procesie budowy sprawiedliwej gospodarki i wzmacnianiu relacji miasto-wieś, wymiana doświadczeń oraz budowa ruchu Ekonomii Wspólnego Dobra.

Zapraszamy wszystkie osoby, podmioty, instytucje, grupy formalne i nieformalne działające w obszarze ekonomii solidarnościowej, demokracji bezpośreniej, edukacji krytycznej, czy walczące z wyzyskiem. Zapraszamy wszystkie i wszystkich tych, którzy poprzez swoje codzienne działanie pragną zmienić nasz świat na lepsze. Poznajmy się. Połączmy siły.