NIE PRZEGAP

Praca w Kooperatywie

Rekrutacja na stanowisko Koordynatora_ki ds. Kadrowych – termin aplikacji – do 30 marca 2021

Opis stanowiska

 1. Prowadzenie wewnętrznej dokumentacji dot. spraw kadrowych
  a) przesyłanie aktualizowanej na bieżąco tabeli wynagrodzeniowej do biura kadrowego
  b) koordynacja harmonogramu urlopów, obliczanie wymiaru urlopu) podpisywanie umów o pracę, aneksów, umów cywilnoprawnych, a także rachunków
  d) podpisywanie wszystkich dokumentów kadrowych
  e) pilnowanie terminów BHP oraz umawianie spotkań z Instruktorem BHP
  f) komunikacja z Zarządem zwłaszcza w zakresie kończących się umów i innych pilnych spraw pracowniczych

  g) pilnowanie terminów badań lekarskich
  h) aktualizacja kart stanowiskowych
  i) tworzenie akt osobowych
  j) drukowanie listy płac i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
  k) informowanie zespołu i Zarządu o przysługujących im obowiązkach i prawach oraz o zmianach w prawie pracy
  l) koordynacja wprowadzania instytucji PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych
  m) tworzenie innych dokumentów, tj. oświadczenia, upoważnienia
 2. Bieżąca komunikacja z biurem księgowo-kadrowym
 3. Tworzenie we współpracy z Zarządem Księgi procedur kadrowych (w toku)
 4. Proponowanie nowych rozwiązań i możliwych usprawnień
 5. Animacja Grupy Roboczej “Kadry i księgowość”
 6. Regularne wypełnianie ankiet ewaluacyjnych innych osób w zespole 
 7. Udział w spotkaniach koordynatorów i zespołu

Kogo szukamy

Szukamy rzetelnej, starannej osoby o dużej dynamice działania i umiejętnościach organizacyjnych, która dołączy do zespołu pracowniczego od maja 2021 br. Kogoś, kto lubi ludzi i potrafi zadbać o atmosferę współpracy! Kogoś śmiałego, z własną inicjatywą i wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi, kto będzie angażować się w rozwój fajnej organizacji.

Istotnym elementem pracy w Kooperatywie jest obecność na comiesięcznych spotkaniach zespołu, podczas których możemy dzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na rozwój, poszukiwać i proponować rozwiązania na pojawiające się trudności. Mamy za sobą 6 lat pracy i doświadczeń, wciąż jednak jesteśmy eksperymentalnym przedsiębiorstwem i wiele rzeczy na bieżąco tworzymy, wymyślamy, ulepszamy. Chcielibyśmy współpracować z osobą lubiącą zmiany, różnorodność i kontakty z ludźmi.

Czego oczekujemy

 • minimum 3-letniego  doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • ukończonego szkolenia w zakresie kadr i płac
 • znajomości Kodeksu Pracy
 • samodzielności, rzetelności,  staranności w działaniu
 • bardzo dobrej organizacji pracy i terminowości
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych
 • umiejętności pracy w zespole
 • śmiałości i  entuzjazmu w kontaktach międzyludzkich 
 • umiejętności obsługi komputera i aplikacji internetowych 
 • pozytywnego nastawienia do idei i wartości Kooperatywy

Dodatkowo mile widziane:

 • członkostwo w Kooperatywie “Dobrze”
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym
 • proaktywna postawa w obliczu wyzwań i kryzysów

Co oferujemy

 • pracę w organizacji działającej na rzecz suwerenności żywnościowej i ekonomii wspólnego dobra
 • wymiar zatrudnienia – pół etatu
 • wynagrodzenie brutto 2362,50 zł
 • umowę o pracę na czas określony (1 rok) z możliwością przedłużenia
 • godziny pracy do ustalenia
 • praca zdalna według obowiązującego reżimu sanitarnego (nasze biuro znajduje się przy ul. Mokotowskiej)

Etap I Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie wraz ze swoim CV do północy 30 marca 2021 na adres rekrutacja@dobrze.waw.pl

CV z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” w celach tej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy, że Twoje dane nie zostaną wykorzystane do innych celów niż rekrutacja, ani nikomu przekazane. W razie chęci wglądu w swoje dane lub chęci ich usunięcia, skontaktuj się z administratorem danych na adres kadry@dobrze.waw.pl

Etap II Spotykamy się z Tobą* na rozmowie kwalifikacyjnej (5-9 kwietnia 2021)

Etap III (Ewentualnie) Spotykamy się z Tobą* na dodatkowej rozmowie (12-15 kwietnia 2021)

Etap IV Decydujemy się na Ciebie (do 22 kwietnia 2021).