Przejdź do treści

Ruch Nyéléni

Nyéléni to międzynarodowy oddolny ruch w obronie suwerenności żywnościowej, mający na celu budowę porozumienia między wszystkimi środowiskami społecznymi żywo zainteresowanymi obroną zdrowej, produkowanej lokalnie żywności i powszechnego do niej dostępu, oraz wypracowanie wspólnej dla tych środowisk strategii działań.

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” jest częścią Ruchu na Rzecz Suwerenności Żywieniowej Nyéléni Polska.

W tej prezentacji znajdziecie więcej informacji o idei, celach, postulatach i działaniach Ruchu na Rzecz Suwerenności Żywieniowej Nyéléni.