Przejdź do treści

Fundusz Solidarnościowy

Jak to działa?

Fundusz Solidarnościowy jest stworzony z myślą o osobach, które chcą dołączyć do Spółdzielni Dobrze, ale są w trudniejszej sytuacji finansowej. To nasze rozwiązane dla wszystkich, dla których opłata wpisowego (100 PLN) i wykupienie udziału (400 PLN) jest przeszkodą w rozpoczęciu działalności w naszej Spółdzielni. Wsparcia udzielamy w formie bonów na zakupy w naszych sklepach. W ten sposób staramy się zmniejszać barierę wejścia do Spółdzielni Dobrze.

Możesz zgłosić potrzebę skorzystania z Funduszu podczas wypełnienia deklaracji członkowskiej. Możliwe są dwa poziomy wsparcia:

  • pełne wsparcie 500 PLN
  • wsparcie 250 PLN.

Warunki otrzymania wsparcia

Żeby otrzymać wsparcie muszą być spełnione poniższe warunki:

  • w Funduszu Solidarnościowym są aktualnie zgromadzone środki
  • osoba zadeklarowała wykupienie nie więcej niż jednego udziału

Dofinansowanie udzielane jest wszystkim osobom wnioskującym, w wysokości wskazanej w
deklaracji. Jeżeli jednak łączna wysokość środków wnioskowanych w danym
miesiącu przekracza sumę środków zgromadzoną w Funduszu, określoną na ten miesiąc w planie
finansowym Funduszu, dofinansowania udzielane są w tym miesiącu w proporcjonalnie
zmniejszonej wysokości. Np. osoba otrzyma bon o wysokości 85 zł, a nie 100 zł, jeśli środków w Funduszu jest za mało, żeby spełnić w 100% wszystkie prośby o dofinansowanie.

Jak wygląda przekazanie wsparcia?

  • po zapłacenia wpisowego, osoba wnioskujące dostaje bon zakupowy w wartości 100 PLN
  • po opłaceniu raty lub całości należności za udział, osoba otrzymuje kolejny bon w wysokości danej wpłaty aż do momentu kiedy otrzyma bony sumujące się łącznie do całkowitej kwoty dofinansowania (250 lub 500 PLN)

Masz pytania?

Możesz zajrzeć do dokumentu opisującego Fundusz: Uchwała walnego zgromadzenia Spółdzielni Dobrze o uruchomieniu Funduszu Solidarnościowego lub napisać na czlonkostwo@dobrze.waw.pl