NIE PRZEGAP

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych członków i członkiń stowarzyszenia, w tym prowadzenia Strony Internetowej Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” pod adresem: dobrze.waw.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”). Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 29/A. wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000504201, posiadającą numer: NIP: 9512379042, REGON: 147191167, email: czlonkostwo@dobrze.waw.pl (dalej: „Administrator”). 

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie udostępniasz nam, w tym podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz wykorzystywania plików cookies na naszej Stronie Internetowej. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych. 

Jak używamy plików cookies?

Do obsługi naszego Strony Internetowej możemy używać plików cookies i podobnych technologii. W szczególności wykorzystujemy je do realizacji poprawnego działania Strony dobrze.waw.pl i zbierania anonimowych danych statystycznych dobrze.waw.pl. Masz możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym możesz wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim urządzeniu, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Używamy plików cookie w następujący sposób na stronie: dobrze.waw.pl

Nazwa pliku cookiePochodzenie pliku cookieCel
recent-views.stripe.comrealizacja płatności
__stripe_orig_props.stripe.comrealizacja płatności
private_machine_identifier.stripe.comrealizacja płatności
_ga.stripe.comrealizacja płatności
machine_identifier.stripe.comrealizacja płatności
cookie-perms.stripe.comrealizacja płatności
__stripe_mid.stripe.comrealizacja płatności
scfc.stripe.comrealizacja płatności
_gat.dobrze.waw.plprowadzenie strony
__stripe_sid.dobrze.waw.plprowadzenie strony
wordpress_logged_in_62fe2762f57031baf047f53a4987e938dobrze.waw.plprowadzenie strony
__stripe_sid.stripe.comrealizacja płatności
_gid.dobrze.waw.plprowadzenie strony
wp-settings-time-95dobrze.waw.plprowadzenie strony
wordpress_sec_62fe2762f57031baf047f53a4987e938dobrze.waw.plprowadzenie strony
__stripe_mid.dobrze.waw.plprowadzenie strony
wp-settings-95dobrze.waw.plprowadzenie strony
_ga.dobrze.waw.plprowadzenie strony
_ga_J0VX71P6KG.dobrze.waw.plprowadzenie strony
wp-settings-time-1413dobrze.waw.plprowadzenie strony

Google Analytics

Ta usługa Google Inc., to narzędzie analityczne, które przechowuje informacje w plikach cookie w celu generowania statystyk dotyczących ruchu do naszych witryn. Ta funkcja nie jest niezbędna do przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google Analytics, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. Adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Google Inc., administratora danych Google Analytics. Głównym ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google Inc. można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#types-of-cookies

Oprócz raportowania statystyk Użytkowania naszej strony internetowej, Google Analytics, wraz z niektórymi reklamowymi plikami cookie, może służyć do wyświetlania bardziej trafnych reklam od Google Inc. (na podstawie historii wyszukiwania i historii aktywności na naszej stronie internetowej), a także do mierzenia interakcje z reklamami displayowymi od Google Inc. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu analizy Państwa zachowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Google anonimizuje część adresu IP użytkownika końcowego naszej witryny internetowej, gdy tylko zostanie ona zebrana, zwiększając w ten sposób Państwa prywatność. Google Inc. wykorzystuje informacje zebrane podczas korzystania ze strony internetowej w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystania z Internetu. 

Przetwarzaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, w której można zainstalować wtyczkę do przeglądarki (dostępną pod następującym linkiem): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  Kliknięcie tego linku spowoduje zapisanie pliku cookies rezygnacji w przeglądarce, co uniemożliwi dostęp do danych w przyszłości podczas odwiedzania naszej strony internetowej (www.ple.gg). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. podczas korzystania z Google Analytics, możesz zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

Acuity Scheduling

W Kooperatywie korzystamy z oprogramowania Acuity Scheduling umożliwiającego zapisywanie się na dyżury członkowskie.

Zapisując się na dyżur członkowie i członkinie podają swoje dane: Imię, nazwisko, telefon i e-mail.

Firma dostarczająca oprogramowanie to Square Space i stosuje swoją Politykę Prywatności. Jest ona dostępna do wglądu tutaj: https://www.squarespace.com/privacy

Serwis do płatności Stripe

W Kooperatywie korzystamy z operatora płatności Stripe umożliwiającego opłacenie składki członkowskiej.

Firma dostarczająca oprogramowanie to Stripe i stosuje swoją Politykę Prywatności. Jest ona dostępna do wglądu tutaj: https://stripe.com/privacy-center/legal

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w ramach celów opisanych poniżej.

 1. Obsługa Strony Internetowej dobrze.waw.pl
 2. Ewidencja członków
  1. Ewidencjonowanie obecnych członków/iń Stowarzyszenia: zarządzanie sześciomiesięcznymi okresami członkostwa, płatnościami składek za członkostwo, kontaktami i statystykami.
  2. Rodzaj wykorzystywanych danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, ulica zamieszkania, powiązana osoba w gospodarstwie domowym, historia płatności składek (data wpłaty, kwota, raty, forma płatności). 
  3. Zakres i cel w jakim dane są przetwarzane: dane są zbierane w celu ewidencjonowania członków/iń, zarządzania okresami członkowskimi, oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (Fundusz Solidarnościowy, dbanie o płynność finansową, itd.)
  4. Kategorie osób, których dane dotyczą: członkowie Stowarzyszenia
  5. Okresy przechowywania danych: od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia do momentu wygaśnięcia członkostwa (z powodu niepłacenia składki) + 1 miesiąc ze względu na możliwie przedłużony czas decyzji wznowienia członkostwa. Nieaktualne dane są pseudonimizowane i powiązane nierelewantne dane są kasowane.
  6. Zasoby na których jest oparte przetwarzanie danych: dane pozyskiwane są bezpośrednio z formularza rejestracyjnego oraz z historii płatności na koncie bankowym Stowarzyszenia. Ewidencja jest udostępniona w oprogramowaniu “Koop” wyłącznie administratorowi danych (koordynatorowi ds. członkostwa). 
 1. Bieżąca komunikacja z członkami Stowarzyszenia:
  1. w celu ułatwienia realizacji celów statutowych i organizacji dyżurów, lista adresów mailingowych i numerów telefonów wszystkich członków Kooperatywy jest dostępna na Stronie Internetowej w zakładce “Kontakty nasze”, a dostęp do niej mają tylko aktualni członkowie i członkinie Stowarzyszenia. Dostęp jest zabezpieczony hasłem.
  2. Rodzaje wykorzystywanych danych członków Stowarzyszenia to: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Zbieranie danych kontaktowych od kandydatów na członków Stowarzyszenia
  1. Opis wszystkich procesów angażujących dane osobowe: podczas spotkania orientacyjnego dla zainteresowanych członkostwem raz w miesiącu zbierano podstawowe dane kontaktowe od obecnych.
  2. Zakres i cel w jakim dane są przetwarzane: dane są zbierane w celu dalszego przedstawienia oferty, statutu, regulaminów i działalności Stowarzyszenia i komunikacji z przyszłymi członk(ini)ami. Zgoda na przetwarzanie po spotkaniu uzyskano w formie papierowej. 
  3. Rodzaje wykorzystywanych danych: imię, nazwisko, adres mailowy
  4. Kategorie osób, których dane dotyczą: osoby zainteresowane członkostwem Stowarzyszenia
  5. Odbiorcy danych, którym dane są przekazywane: wyłącznie wewnętrznie, tzn. administratorowi danych w Stowarzyszeniu (koordynatorowi ds. członkostwa)
  6. Okresy przechowywania danych: w przypadku nieprzystąpienia do Stowarzyszenia dane są usuwane do końca miesiąca, w którym osoba zainteresowana członkostwem mogłaby przystąpić po spotkaniu. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia: jak wyżej (pkt. 5 Ewidencja członków). Nieaktualne dane są usuwane (elektronicznie).
  7. Zasoby na których jest oparte przetwarzanie danych: tabela z danymi zainteresowanych członkostwem (plug-in “Koop”)

5. Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do użytkowników strony dobrze.waw.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze Strony Internetowej. Dane obligatoryjne są oznaczone na Stronie Internetowej za pomocą gwiazdki. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości korzystania z treści dostępnych dla członków i członkiń stowarzyszenia. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po Państwa stronie jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie ze Sklepem.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej: 

 1. w celu prowadzenia ewidencji członków, bieżąca komunikacja z członkami Stowarzyszenia – od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia do momentu wygaśnięcia członkostwa (z powodu niepłacenia składki) + 1 miesiąc ze względu na możliwie przedłużony czas decyzji wznowienia członkostwa. Nieaktualne dane są pseudonimizowane i powiązane nierelewantne dane są kasowane.; 
 2. Zbieranie danych kontaktowych od kandydatów na członków Stowarzyszenia; w przypadku nieprzystąpienia do Stowarzyszenia dane są usuwane do końca miesiąca, w którym osoba zainteresowana członkostwem mogłaby przystąpić po spotkaniu. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia: jak wyżej (pkt. 1 Ewidencja członków). Nieaktualne dane są usuwane (elektronicznie). 
 3. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – od momentu przystąpienia do Stowarzyszenia do momentu wygaśnięcia członkostwa (z powodu niepłacenia składki) + 1 miesiąc ze względu na możliwie przedłużony czas decyzji wznowienia członkostwa. Nieaktualne dane są pseudonimizowane i powiązane nierelewantne dane są kasowane
 4. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Udostępnianie danych

Warunki udostępniania danych zbierany w celu: 

 1. prowadzenia ewidencji członków – wyłącznie wewnętrznie, tzn. administratorowi danych w Stowarzyszeniu (koordynatorowi ds. członkostwa)
 2. bieżącej komunikacji z członkami Stowarzyszenia- w celu ułatwienia realizacji celów statutowych i organizacji dyżurów, lista adresów mailingowych i numerów telefonów wszystkich członków Kooperatywy jest dostępna na Stronie Internetowej w zakładce “Kontakty nasze”, a dostęp do niej mają tylko aktualni członkowie i członkinie Stowarzyszenia. Dostęp jest zabezpieczony hasłem.
 3. danych kontaktowych od kandydatów na członków Stowarzyszenia opisane są w pkt. – wyłącznie wewnętrznie, tzn. administratorowi danych w Stowarzyszeniu (koordynatorowi ds. członkostwa.
 4. obsługi Strony Internetowej dobrze.waw.pl – mogą być powierzone, czyli widoczne, dla Twoich zewnętrznych spółek udzielających wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. 

Prawa podmiotów danych

Masz prawo do: 

 1. wycofania swojej zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem); 
 2. żądania usunięcia Twoich danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych; 
 4. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 
 5. przeniesienia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu; 
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator będzie weryfikować Twoje prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy wysłanie e-maila na adres: czlonkostwo@dobrze.waw.pl.

Usługi i funkcje w ramach Strony Internetowej będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Strony Internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 20 kwietnia 2021 r.