Przejdź do treści

Osoba prawna: jak dołączyć?

Jeżeli prowadzisz organizację lub firmę i chcesz dołączyć do Spółdzielni lub masz pytania dotyczące warunków członkostwa, skontaktuj się z zarządem Spółdzielni. Zapraszamy też do zapoznania się z informacjami o naszym modelu działania oraz dokumentami zamieszczonymi w zakładce https://dobrze.waw.pl/o-nas/spoldzielnia-dobrze/

Warto pamiętać:

  • dla osób prawnych wpisowe wynosi 1000 zł, a jeden udział 4000 zł,
  • do Spółdzielni mogą dołączyć tylko te osoby prawne, których działalność nie stoi w sprzeczności z misją, celami oraz przedmiotem i sposobem działalności Spółdzielni. Przed dołączeniem do Spółdzielni możesz więc zostać poproszony_a o przedstawienie informacji o spełnianiu tych kryteriów,
  • dyżury członkowskie w Spółdzielni wykonują wyłącznie osoby fizyczne.