Przejdź do treści

Krok 1: Podstawowe informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi filmami, które pozwolą Ci poznać i zrozumieć podstawowe założenia i zasady uczestnictwa w Spółdzielni Dobrze.

Kooperatywa Dobrze to nietuzinkowa inicjatywa spółdzielcza łącząca osoby mieszkające w mieście z rolnikami i dostawcami żywności fair trade. Działamy, po to by:

  • zwiększać dostęp mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności 
  • wspierać rozwój lokalnych, ekologicznych gospodarstw rolnych
  • promować ekonomię współpracy i dobra wspólnego
  • promować aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej.

Film 1: Prezentacja wprowadzająca

Film 2: Czym jest i jak działa Spółdzielnia Dobrze? Wizyta w sklepie.

Materiał powstał w ramach projektu „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych’’, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (KS) uczniów szkół branżowych poprzez nauczanie przedsiębiorczości w praktyce”.

Dlaczego warto działać w Kooperatywie?

Czym jest dyżur?

Dyżur, to praca na rzecz Kooperatywy co najmniej 3 godziny w miesiącu (w ramach swoich dyżurów możesz np. pomagać w transporcie lub obsłudze sklepu, organizować wydarzenia edukacyjne – jest wiele aktywności do wyboru!)

Wpisowe i udziały, o co chodzi?

Dołączenie do Spółdzielni wymaga wpłacenia wpisowego i wykupienia wybranej liczby udziałów. Jako członek_ini Spółdzielni będziesz mieć udział w rocznych zyskach Spółdzielni, proporcjonalnie do wykupionych przez Ciebie udziałów. Liczbę udziałów, które chcesz wykupić wskazujesz w deklaracji członkowskiej.

Dla osób fizycznych wysokość wpisowego to 100 zł, jeden udział wynosi zaś 400 zł. Dla osób prawnych wpisowe wynosi 1000 zł, a jeden udział 4000 zł. Po wystąpieniu ze Spółdzielni wykupione udziały zostają zwrócone, przy czym ich wartość może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od wyników Spółdzielni.

Warto pamiętać, że:

  • decyzja na temat rozdysponowania zysków Spółdzielni (to, czy i w jakiej części trafią na cele inwestycyjne lub zostaną wypłacone członkom_iniom) jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, gdzie każda osoba członkowska ma jeden głos, niezależnie od wykupionych udziałów. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować, że np. dywidendy będą wypłacane co roku,
  • jeśli Spółdzielnia poniesie stratę i zostanie ona pokryta z Funduszu Udziałowego, udziały tracą wartość proporcjonalnie do zmniejszenia się Funduszu.
  • większość osób członkowskich wykonuje dyżury członkowskie, które dają im prawo do zniżki członkowskiej w sklepach Kooperatywy. Możesz jednak, nie rezygnując z członkostwa, zrezygnować z wykonywania dyżurów i związanej z nimi zniżki członkowskiej (informację o tym możesz zawrzeć w deklaracji członkowskiej),
  • możesz w każdym momencie zrezygnować z członkostwa w Spółdzielni, a Twoje udziały zostaną Ci zwrócone w przeciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok, w którym występujesz (czyli zwykle w połowie następnego roku). Wysokość zwracanych udziałów może się zmienić z zależności od wyniku finansowego Spółdzielni. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.