Przejdź do treści

Krok 1: Podstawowe informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi filmami, które pozwolą Ci poznać i zrozumieć podstawowe założenia i zasady uczestnictwa w Spółdzielni Dobrze.

Kooperatywa Dobrze to nietuzinkowa inicjatywa spółdzielcza łącząca osoby mieszkające w mieście z rolnikami i dostawcami żywności fair trade. Działamy, po to by:

  • zwiększać dostęp mieszkańców Warszawy do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności 
  • wspierać rozwój lokalnych, ekologicznych gospodarstw rolnych
  • promować ekonomię współpracy i dobra wspólnego
  • promować aktywizm oparty na zasadach demokracji bezpośredniej.

Film 1: Prezentacja wprowadzająca

Film 2: Czym jest i jak działa Spółdzielnia Dobrze? Wizyta w sklepie.

Materiał powstał w ramach projektu „Młodzi Przedsiębiorczy. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w szkołach branżowych’’, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie kompleksowego programu rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (KS) uczniów szkół branżowych poprzez nauczanie przedsiębiorczości w praktyce”.

Dlaczego warto działać w Kooperatywie?

Czym jest dyżur?

Dyżur, to praca na rzecz Kooperatywy co najmniej 3 godziny w miesiącu (w ramach swoich dyżurów możesz np. pomagać w transporcie lub obsłudze sklepu, organizować wydarzenia edukacyjne – jest wiele aktywności do wyboru!)

Wpisowe i udziały, o co chodzi?

Dołączenie do Spółdzielni wymaga wpłacenia wpisowego i wykupienia wybranej liczby udziałów. Jako członek_ini Spółdzielni będziesz mieć udział w rocznych zyskach Spółdzielni, proporcjonalnie do wykupionych przez Ciebie udziałów. Liczbę udziałów, które chcesz wykupić wskazujesz w deklaracji członkowskiej. Będziesz mieć również prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni oraz prawo kandydowania do jej władz.

Dla osób fizycznych wysokość wpisowego to 100 zł, jeden udział wynosi zaś 400 zł. Dla osób prawnych wpisowe wynosi 1000 zł, a jeden udział 4000 zł. Po wystąpieniu ze Spółdzielni wykupione udziały zostają zwrócone.

Warto pamiętać, że:

  • decyzja na temat rozdysponowania zysków Spółdzielni (to, czy i w jakiej części trafią na cele inwestycyjne lub zostaną wypłacone członkom_iniom) jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, gdzie każda osoba członkowska ma jeden głos, niezależnie od wykupionych udziałów. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować, że np. dywidendy będą wypłacane co roku,
  • większość osób członkowskich wykonuje dyżury członkowskie, które dają im prawo do zniżki członkowskiej w sklepach Kooperatywy. Możesz jednak, nie rezygnując z członkostwa, zrezygnować z wykonywania dyżurów i związanej z nimi zniżki członkowskiej (informację o tym możesz zawrzeć w deklaracji członkowskiej),
  • możesz w każdym momencie zrezygnować z członkostwa w Spółdzielni, a Twoje udziały zostaną Ci zwrócone w czasie do 6 miesięcy. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.