Przejdź do treści

Pełnomocnictwo

Każdy członek / każda członkini ma prawo wskazania jednego pełnomocnika / jednej pełnomocniczki (nie musi to być osoba z jednego gospodarstwa domowego). Pełnomocnicy/czki mają możliwość realizowania dyżurów w sklepach oraz otrzymują kartę, która upoważnia ich do zakupów ze zniżką. Nie mają jednak w Spółdzielni prawa do głosu zgromadzeniach walnych.Poniżej wyjaśniamy, jak w 5 krokach zostać pełnomocnikiem/pełnomocniczką:

  1. Osoba członkowska ze Spółdzielni wskazuje pełnomocnika/czkę w DEKLARACJI 

2. Wpłaca 180 zł za rok na konto tytułem SKŁADKA PEŁNOMOCNIKA (możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po 90 zł):

SPÓŁDZIELNIA DOBRZE
Ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa
Vistula Bank Spółdzielczy
Numer konta: 67 9011 0005 0262 7980 2000 0030
Tytuł: SKŁADKA PEŁNOMOCNIKA

3. Po zweryfikowaniu przelewu na ww. kwotę wyrabiana jest karta dla pełnomocnika/czki

4. Wraz z odebraniem karty, następuje podpisanie oświadczenia (w sklepie lub po szkoleniu dla nowych osób)

5. Jeżeli pełnomocnicy nie byli wcześniej osobami członkowskimi Kooperatywy, zapraszamy do pojawiania się na szkoleniu dla osób dyżurujących

Masz pytania? Każde z nich możesz zadać pisząc na adres czlonkostwo@dobrze.waw.pl