Przejdź do treści

Pełnomocnictwo

Każdy członek / każda członkini ma prawo wskazania jednego pełnomocnika / jednej pełnomocniczki (nie musi to być osoba z jednego gospodarstwa domowego). Pełnomocnicy/czki mają możliwość realizowania dyżurów w sklepach oraz otrzymują kartę, która upoważnia ich do zakupów ze zniżką. Nie mają jednak w Spółdzielni prawa do głosu zgromadzeniach walnych.Poniżej wyjaśniamy, jak w 5 krokach zostać pełnomocnikiem lub pełnomocniczką:

  1. Osoba będąca członkiem / członkinią Spółdzielni wskazuje pełnomocnika w DEKLARACJI 

2. Wpłaca 180 zł za rok na konto tytułem SKŁADKA PEŁNOMOCNIKA (możliwość rozłożenia płatności na dwie raty po 90 zł):

SPÓŁDZIELNIA DOBRZE
Aleja Niepodległości 88, 02-585 Warszawa
Vistula Bank Spółdzielczy
Numer konta: 67 9011 0005 0262 7980 2000 0030
Tytuł: WPISOWE

3. Po zweryfikowaniu przelewu na ww. kwotę wyrabiana jest karta dla pełnomocnika

4. Wraz z odebraniem karty, następuje podpisanie oświadczenia (w sklepie lub po szkoleniu dla nowych osób)

5. Jeżeli pełnomocnicy nie byli wcześniej członkami Kooperatywy, zapraszamy do pojawiania się na szkoleniu dla dyżurująców

Masz pytania? Każde z nich możesz zadać pisząc na adres czlonkostwo@dobrze.waw.pl