Przejdź do treści

Zapraszamy do Spółdzielni Dobrze

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 02/01/2023 przez KK

Spółdzielnia “Dobrze” jest już zarejestrowana! W związku z tym mogą do niej dołączać nowi członkowie_inie. Oprócz osób indywidualnych, do udziału w Spółdzielni zapraszamy także inwestorów_ki.

Dlaczego założyliśmy Spółdzielnię?

Założenie Spółdzielni jest częścią naszego procesu rozwojowego, który ma na celu:

  • rozszerzyć skalę naszej działalności – planujemy otworzyć magazyn, sklepy w kolejnych dzielnicach Warszawy oraz uruchomić sprzedaż internetową;
  • zaprosić do udziału w Spółdzielni inne osoby oprócz konsumentów_ek  – chcemy, żeby spółdzielcami_czyniami zostali_ły: rolnicy_czki, dostawczy_czynie, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, zaprzyjaźnione firmy i inne podmioty, które chcą inwestować i tworzyć spółdzielczość w Polsce;
  • dzielić się naszym modelem w ramach franczyzy społecznej – jako Spółdzielnia chcemy podzielić się wypracowanym przez nas modelem działania z organizacjami, które będą dołączać do Spółdzielni i jednocześnie samodzielnie prowadzić sklepy Dobrze w swojej okolicy.

Spółdzielnie są świetną odpowiedzią na współczesne wyzwania gospodarcze i społeczne. Pomagają budować bardziej demokratyczny, zrównoważony, lokalny – i odporny – model gospodarczy i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Udziałowcom_czyniom dają możliwość zaangażowania, wpływu i realizacji celów społecznych poprzez prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Na świecie, popularność modelu spółdzielczego rośnie. W Polsce, historia spółdzielcza jest długa i bogata. Cieszymy się z możliwości jej kontynuacji.

Co zostaje, a co się zmienia?

Niezależnie od zmiany formy działania, będziemy dalej działać na rzecz realizacji naszych wartości oraz opierać się na oddolnym, demokratycznym działaniu i zaangażowaniu osób członkowskich w prowadzenie sklepów. Zakładając Spółdzielnię nie likwidujemy też naszego Stowarzyszenia – będzie ono realizować nasze wartości organizując projektu edukacyjne, rzecznicze i społecznościowe.

Nasze sklepy na Muranowie i Mokotowie będą działać w niezmienionej formie, a klienci i klientki będą mogli w nich robić zakupy na dotychczasowych zasadach. Każda osoba wykonująca dyżury członkowskie będzie mogła nadal korzystać ze zniżek w sklepach.

Zmienią się jednak prawa i obowiązki finansowe osób należących do Spółdzielni – zamiast cyklicznych składek, które płacili członkowie_inie Stowarzyszenia, każda osoba dołączająca do Spółdzielni będzie musiała wnieść jednorazowo wpisowe (100 zł dla osób fizycznych i 1000 zł dla osób prawnych) oraz udział (400 zł dla osób fizycznych i 4000 zł dla osób prawnych). W zamian za to, osoby posiadające udziały w Spółdzielni będą mogły otrzymywać raz w roku dywidendę (swój udział w zysku Spółdzielni), a w przypadku wystąpienia ze Spółdzielni, środki wpłacone na poczet udziału zostaną im zwrócone.

Od 1 marca 2023

SpółdzielniaStowarzyszenie
Główne celeDziałalność gospodarcza (prowadzenie sklepów, a w przyszłości innych usług), zgodnie ze statutem SpółdzielniDziałalność edukacyjna i rzecznicza, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia
Benefity członkowskiePrawo do zniżki w sklepach Kooperatywy, Prawo do dywidendy z wypracowanego zysku, 1 głos na Walnym Spółdzielni1 głos na Walnym Stowarzyszenia, Włączanie się w działania edukacyjne, rzecznicze, społecznościowe
Obowiązki członkowskie (poza opłatami)Dyżur członkowski
Opłaty100 wpisowe, 400 zł udział (możesz wykupić więcej niż jeden)30 zł za rok

Jak dołączyć do Spółdzielni?

Jeżeli chcesz dołączyć do Spółdzielni jako członek lub członkini zwyczajna – przeczytaj instrukcję dołączania tutaj https://dobrze.waw.pl/o-nas/dolacz-do-nas/

Jeżeli chcesz dołączyć do Spółdzielni jako inwestor lub inwestorka – napisz do nas na adres: zarzad@dobrze.waw.pl

Więcej informacji o naszej Spółdzielni znajdziesz na stronie: https://dobrze.waw.pl/spoldzielnia/