Przejdź do treści

Zapraszamy do Spółdzielni Dobrze

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 02/02/2023 przez Denis GERARD

Spółdzielnia “Dobrze” jest już zarejestrowana! W związku z tym mogą do niej dołączać nowi członkowie_inie. Oprócz osób indywidualnych, do udziału w Spółdzielni zapraszamy także inwestorów_ki.

Dlaczego założyliśmy Spółdzielnię?

Założenie Spółdzielni jest częścią naszego procesu rozwojowego, który ma na celu:

  • rozszerzyć skalę naszej działalności – planujemy otworzyć magazyn, sklepy w kolejnych dzielnicach Warszawy oraz uruchomić sprzedaż internetową;
  • zaprosić do udziału w Spółdzielni inne osoby oprócz konsumentów_ek  – chcemy, żeby spółdzielcami_czyniami zostali_ły: rolnicy_czki, dostawczy_czynie, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, zaprzyjaźnione firmy i inne podmioty, które chcą inwestować i tworzyć spółdzielczość w Polsce;
  • dzielić się naszym modelem w ramach franczyzy społecznej – jako Spółdzielnia chcemy podzielić się wypracowanym przez nas modelem działania z organizacjami, które będą dołączać do Spółdzielni i jednocześnie samodzielnie prowadzić sklepy Dobrze w swojej okolicy.

Spółdzielnie są świetną odpowiedzią na współczesne wyzwania gospodarcze i społeczne. Pomagają budować bardziej demokratyczny, zrównoważony, lokalny – i odporny – model gospodarczy i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Udziałowcom_czyniom dają możliwość zaangażowania, wpływu i realizacji celów społecznych poprzez prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Na świecie, popularność modelu spółdzielczego rośnie. W Polsce, historia spółdzielcza jest długa i bogata. Cieszymy się z możliwości jej kontynuacji.

Co zostaje, a co się zmienia?

Niezależnie od zmiany formy działania, będziemy dalej działać na rzecz realizacji naszych wartości oraz opierać się na oddolnym, demokratycznym działaniu i zaangażowaniu osób członkowskich w prowadzenie sklepów. Zakładając Spółdzielnię nie likwidujemy też naszego Stowarzyszenia – będzie ono realizować nasze wartości organizując projektu edukacyjne, rzecznicze i społecznościowe.

Nasze sklepy na Muranowie i Mokotowie będą działać w niezmienionej formie, a klienci i klientki będą mogli w nich robić zakupy na dotychczasowych zasadach. Każda osoba wykonująca dyżury członkowskie będzie mogła nadal korzystać ze zniżek w sklepach.

Zmienią się jednak prawa i obowiązki finansowe osób należących do Spółdzielni – zamiast cyklicznych składek, które płacili członkowie_inie Stowarzyszenia, każda osoba dołączająca do Spółdzielni będzie musiała wnieść jednorazowo wpisowe (100 zł dla osób fizycznych i 1000 zł dla osób prawnych) oraz udział (400 zł dla osób fizycznych i 4000 zł dla osób prawnych). W zamian za to, osoby posiadające udziały w Spółdzielni będą mogły otrzymywać raz w roku dywidendę (swój udział w zysku Spółdzielni), a w przypadku wystąpienia ze Spółdzielni, środki wpłacone na poczet udziału zostaną im zwrócone.

Od 1 marca 2023

SpółdzielniaStowarzyszenie
Główne celeDziałalność gospodarcza (prowadzenie sklepów, a w przyszłości innych usług), zgodnie ze statutem SpółdzielniDziałalność edukacyjna i rzecznicza, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia
Benefity członkowskiePrawo do zniżki w sklepach Kooperatywy, Prawo do dywidendy z wypracowanego zysku, 1 głos na Walnym Spółdzielni1 głos na Walnym Stowarzyszenia, Włączanie się w działania edukacyjne, rzecznicze, społecznościowe
Obowiązki członkowskie (poza opłatami)Dyżur członkowski
Opłaty100 wpisowe, 400 zł udział (możesz wykupić więcej niż jeden)30 zł za rok