Przejdź do treści

Procedura podejmowania decyzji na Zgromadzeniach Walnych

PROCEDURA PODEJMOWANIA DECYZJI NA WALNYM KOOPERATYWY SPOŻYWCZEJ „DOBRZE” od 18.09.2016
Sposób podejmowania decyzji – KONSENSUS ROZUMIANY JAKO PROCES (zasada super-większości). Pełny opis tutaj

Cele: zwiększenie efektywności procesu podejmowania decyzji w sytuacji powiększającej się grupy członków i członkiń, zwiększenie różnorodności poglądów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, odejście od konsensusu jako wymogu jednomyślności przy głosowaniu i rozwój konsensualnego procesu podejmowania decyzji.

Infografika wykonana przez Wojtka Mejora

 

Aktualnie obowiązująca procedura
1. Pojawia się problem/pomysł – trafia on do grupy koordynacyjnej.
2. Wybór lidera/liderki procesu, który/a zajmie się pomysłem i przeprowadzi szerokie konsultacje w koop.
3. Prezentacja wyniku konsultacji na spotkaniu strategicznym (Walnym).
4. Zbierane są uwagi i komentarze.
5. Zostaje powołana grupa robocza zainteresowana tematem. Grupa pracuje nad propozycją.
6. Drugie spotkanie strategiczne. Tam ma miejsce prezentacja propozycji wypracowanej przez grupę roboczą i dyskusja o rozwiązaniu.
7. Odbywa się pierwsze głosowanie, w którym każdy uczestnik może oddać głos:
(1) ZA
(2) ZA, Z WĄTPLIWOŚCIAMI
(3) PRZECIW, NIEBLOKUJĄCY
(4) PRZECIW, BLOKUJĄCY

W przypadku, gdy jest 100% głosów (1) rozwiązanie zostaje przyjęte. W każdym innym przypadku odbywa się druga dyskusja.
8. Odbywa się druga dyskusja, która jest ukierunkowana na wątpliwości osób, które oddały głosy (2), (3), (4). Na początku jest rundka, w której wszystkie te osoby mogą po kolei wyrazić swoje wątpliwości. Potem są one dyskutowane w grupie.
9. Odbywa się drugie głosowanie, w którym można oddać głosy (1), (3) lub (4). Rozwiązanie zostaje przyjęte jeśli głosy (1) stanowią przynajmniej 80%, a głosy (4) nie stanowią więcej niż 10%.
UWAGA: Im dalszym etapie procesu zgłaszane są wątpliwości/modyfikacje, tym bardziej powinny być uargumentowane. W późniejszym etapie będzie przyjmowany tylko konstruktywny sprzeciw.

Dodatkowo: ➢Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa niewiążącego można mieć tylko jeden głos nieobecnej osoby
(Formalna zgoda mailem na dowód; lub na papierze). ➢Pilne decyzje – zebranie grupy koordynacyjnej w formie walnego