NIE PRZEGAP

Nasz model działania

Kooperatywa “Dobrze” pomyślana jest tak, aby przynosić korzyści zrzeszonym w niej osobom, w zamian za utrzymanie stałego zaangażowania w jej działanie.

Jak działamy?

Każdy członek/ini Stowarzyszenia pracuje wolontaryjnie na rzecz Kooperatywy minimum 3 godziny w miesiącu w ramach tzw. dyżurów. Dzięki temu wszystkie zrzeszone osoby mają możliwość doświadczenia i poznania działania Kooperatywy od środka. Każdy członek/ini opłaca także składkę (min. 30 zł/miesiąc), która zasila budżet Stowarzyszenia. Dzięki temu mamy niższe koszty prowadzenia sklepu, a przez to niższe ceny produktów. Członkowie Kooperatywy po opłaceniu składek i odrobieniu dyżuru kupują produkty po preferencyjnych cenach, zbliżonych do producenckich. Osoby niezrzeszone w Kooperatywie korzystają ze standardowych cen Sklepu. Każdy członek/ini może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na regularnych spotkaniach strategicznych.

Edukujemy i integrujemy

Inicjujemy działania edukacyjne dla szerokiej społeczności, organizujemy warsztaty i możliwości dokształcania się dla naszych członków, tworzymy przestrzeń do integracji, wchodzimy w partnerstwa z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prezentujemy nasze przedsięwzięcie w mediach i promujemy tym samym polską spółdzielczość.

W latach 2014-2015 zorganizowaliśmy ponad 20 wydarzeń, m.in. Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw, warsztaty o zdrowym żywieniu dzieci i 4 wizyty w gospodarstwach rolnych naszych dostawców. Łącznie w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Budujemy społeczność

Jest to podstawą długofalowego rozwoju Kooperatywy. Organizujmy pikniki, urodziny Sklepu, Mikołajki i inne święta. Poznajemy się przez wspólną pracę – w Sklepie i w grupach roboczych.