Przejdź do treści

Pierwszy SUKCES w rolniczej sprzedaży detalicznej

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

“W związku z […] wielkimi oczekiwaniami partnerów społecznych […] nie wydaje się zasadne wprowadzanie […] ograniczeń odnośnie odbiorców tej żywności”- powiedział w-ce przewodniczący Komisji Rolnictwa z PIS (Jan Ardanowski) zgłaszając poprawkę do projektu ustawy dot sprzedaży bezpośredniej. Następnie Minister Finansów zgodził się na rozszerzenie grupy odbiorców zgodnie z rozp 178/2002, które zawiera m.in. restauracje, stołów, sklepy. Wczoraj pisaliśmy o tym, że Ministerstwo Finansów nie chciało rozszerzyć katalogu odbiorców żywności przetworzonej kupowanej od rolników. Na Komisji Rolnictwa i Finansów Publicznych wraz z rolnikami punktowaliśmy to jako błąd i domagaliśmy się odpowiedzi dlaczego nie chcą pozwolić na aby taka żywność pojawiała się na stołówkach czy sklepach. Dziś o 8 rano kolejny raz obradowała komisja Rolnictwa i FP w której wprowadzono jedną z poprawek o którą się staraliśmy. Dzisiaj w południe sejm przyjął tę ustawę. Mały sukces? Czekamy na pełny tekst ustawy. Zobaczymy czy się zmaterializuje (linki do posiedzeń komisji z wczoraj i dzisiaj). http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp…
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp…#
Dziękujemy za kluczowe wsparcie i przekazanie instrukcji działania dla rolniczki Edyta Jaroszewska-Nowak.

Poniżej publikujemy informację prasową uzyskaną od rolników zrzeszonych w Międzynarodowej Koalicji na rzecz Ochrony Polskiej Wsi w

Szanowni Państwo,
jest małe zwycięstwo i krok bliżej do lepszych przepisów, które ułatwią sprzedaż i kupowanie żywności od rolników.
W ostatniej chwili, przed końcowym głosowaniem w sejmie ustawy regulującej rolniczą sprzedaż detaliczną, urzędnicy dostali oświecenia. Okazało się, że jednak nie jest potrzebna notyfikacja UE dla rozporządzenia regulującego przepisy sanitarno-higieniczne a więc nie musimy czekać na nie kolejny rok.

UWAGA! 16 listopada 2016 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ustawa i konieczne rozporządzenia będą obowiązywać od 1 stycznie 2017.
A więc po maratonie aktywnych spotkań w sejmowych komisjach i podkomisjach, akcjach wysyłania listów do polityków i urzędników, ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA, powiększyło się światełko w tunelu.
CO JEST DOBREGO W POWYŻSZEJ USTAWIE?
1. Zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia WE 852/2004. Sprawę tę (czyli WYKLUCZENIE rolniczej sprzedaży detalicznej spod przepisów sanitarno-higienicznych obowiązujących wielkie przetwórnie i ciągłą produkcję) ma regulować rozporządzenie wydane przez Ministra Rolnictwa i NIE WYMAGA ono notyfikacji UE. I tutaj nastąpiła kluczowa zmiana w interpretacji prawa przez urzędników, bowiem do wczoraj twierdzili, że musi być notyfikowana…cokolwiek spowodowało tę zmianę, jest to dobra zmiana. Oczywiście wg zasady “politykom się nie wierzy” poczekajmy na treść tego rozporządzenia i wtedy ocenimy czy są to dobre czy złe propozycje.
2. Rozszerzenie grupy odbiorców, które zawiera min. restauracje, stołówki, sklepy. Oznacza to, że rolnicy, po spełnieniu odpowiednich wymagań, będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną w gospodarstwie: w domu, na targach, festynach, kiermaszach ale również do restauracji, stołówek, sklepów.

CZEGO MIN. ZABRAKŁO W POWYŻSZEJ USTAWIE:
1. Poprawki zwiększenia kwoty wolnej od podatku od PRZYCHODÓW a więc została BARDZO NISKA KWOTA – “przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c, do kwoty 20 000 zł rocznie” . Strona społeczna proponowała 75 000 zł. 2. Zapisu, że jest jedna jednostka kontrolna bowiem aktualnie działa 5 instytucji: “Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).”
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bezpieczenstwo-zywnosci-jedna-inspekcja
Pamiętajmy też, że cały proces “tworzenia” tego prawa trwa już około 5 lat. I to my podatnicy płacimy za to!
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE I PROSIMY O DALSZE!