Przejdź do treści

Start projektu ,,Laboratorium kooperacji”

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

Począwszy od sierpnia tego roku “Dobrze” rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Warszawskim i KIC-Climate (instytucją unijną) przy projekcie “Laboratorium kooperacji” (stanowiącym kontynuację dawnych działań edukacyjno-popularyzatorskich Bartka Błesznowskiego i Dominiki Potkańskiej mających na celu propagowanie kooperacji). Jego celem będzie stworzenie w ramach Kooperatywy przestrzeni do permanentnej dyskusji na sprawami związanymi z rolą kooperacji w przemianach społeczno-ekonomicznych, jakie dotykają planetę w związku z kryzysem klimatycznym.

Bartek Błesznowski w porozumieniu m.in. z Wojtkiem Mejorem planują realizację permanentnego seminarium dla wszystkich zainteresowanych z Koooperatywy i spoza niej by umożliwić współpracę rozmaitych osób i podmiotów zajmujących się polityką ekologiczną (w szerokim sensie).

Zapraszamy do współpracy! Piszcie na adres: blesznowski@gmail.com