Przejdź do treści

Rolnicza sprzedaż bezpośrednia nadal zakazana!

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

16 listopada 2016 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników która została następnie podpisana przez prezydenta 2.12.2016. Ustawa i konieczne rozporządzenia miały obowiązywać od 1 stycznie 2017 o czym 16.11.2016 zapewniali:

Na komisji rolnictwa i finansów publicznych Podsekretarz stanu w MRiRW Rafał Romanowski

W wywiadzie do radia Szczecin Jan Krzysztof Ardanowski – poseł PiS, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w radiu Szczecin – zapewniał, że rozporządzenie wejście w życie wraz z ustawą.

Rolnicy odkryli jednak, że proces przedłużyć się może nawet do 1,5 roku.

Dziś o 10:00 bierzemy udział w konferencji prasowej w sejmie [oglądaj online] Możecie nas obejrzeć tu. Tekst przemówienia:

Reprezentujemy konsumentów zrzeszonych w kooperatywach spożywczych, których celem jest wzmacnianie partnerskich relacji handlowych między mieszkańcami miast i wsi. Organizujemy się by kupować lokalną żywność bezpośrednio od rolników, bo uważamy że mamy prawo jeść nieprzetworzoną, zdrową i lokalną żywność oraz dlatego, że mamy powinność dbania o jej wytwórców . Takie działania wpisują się w szerzy ruch suwerenności żywnościowej, która oznacza prawo społeczeństw do regulowania systemów wytwarzania żywności w sposób sprawiedliwy dla wytwórców i konsumentów a jednocześnie dbając o zasoby naturalne.

Krótko mówiąc chcemy zdrowej i naturalnej żywności pozyskiwanej lokalnie a dostęp do niej traktujemy jak podstawowe prawo człowieka. Nasza praktyka próbuje tworzyć ALTERNATYWĘ wobec ekspansji supermarketów i sieci handlowych, dla których liczy się wyłącznie ZYSK.

Umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej żywności przetworzonej – jest KLUCZOWE jeśli chcemy nie tylko zapewnić rozwój gospodarstw rolnych, ale też uchronić je przed unicestwieniem. Chodzi bowiem o otwarcie im możliwości zbytu swoich produktów (zatem chodzi tez o możliwość sprzedaży w lokalnych sklepach).
Kolejne rządy odmawiają prawa do tego aby drobne gospodarstwa sprzedawały swoje przetwory obwarowując tę produkcję takimi samymi przepisami jak w przypadku produkcji masowej. Rolników ekologicznych zamiast wspierać za dodatkowy trud, obarcza się dodatkowymi kosztami za certyfikat. Absurdalna sytuacja w której zdrowa żywność wytwarzana w gospodarstwie jest nielegalna pogłębia kryzys polskiej wsi.

UTRZYMYWANIE TAKIEJ SYTUACJI jest jawną DYSKRYMINACJĄ rodzinnych gospodarstw rolnych. BRAK REGULACJI włączających drobne gospodarstwa na rynek jest WSPIERANIEM DUŻYCH SIECI PRZETWÓRCZYCH I SUPERMARKETÓW które rząd rzekomo chce opodatkować.

Rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą zdrowego społeczeństwa.

Pragnę poinformować, że Komitet ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ, w czerwcu 2015 w dokumencie pt. Włączenie drobnych wytwórców w obrót rynkowy (ang. Connecting Smallholders to market)(link) wyraźnie zaznaczył, iż:
– należy ułatwić rolnikom małoobszarowym i drobnym wytwórcom dostęp do rynku zbytu
– promować zamówienia publiczne zaadresowane do drobnych wytwórców
– a przede wszystkim uznać, iż sposób produkcji na małą skalę ma szczególnie istotny wymiar dla zaprzestania pustoszenia wsi.

16 listopada 2016 Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników która została następnie podpisana przez prezydenta 2.12.2016.
Ustawa i konieczne rozporządzenia miały obowiązywać od 1 stycznia 2017. Już wiemy że tak się nie stanie.

Czujemy się oszukani i domagamy wyjaśnień.