Przejdź do treści

Brońmy razem dostępu do żywności kupowanej bezpośrednio od rolników

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

Drodzy, miłe

w zeszłym tygodniu wspólnie z rolnikami rolniczkami, których poznaliśmy w Zielonym Miasteczku (protest rolników pod Kancelarią Premiera RP w 2015r ) byliśmy na posiedzeniu komisji ds. Rolnictwa.
Nasza obecność związana była z projektem nowej rządowej ustawy która utrudnia handel bezpośredni przetworzoną żywnością od drobnych rolników oraz  nie zmienia wysoce wyśrubowanych wymogów sanitarnych – uniemożliwiając tym samym rozwój rodzinnych gospodarstw. Jutro jest ostatnia szansa kiedy możemy pokazać nasze wsparcie dla rolników.
Jutro właśnie odbywa się zebranie Komisji Rolnictwa i Komisji Finansów Publicznych (w dniu 15.11.16 r.) o godz. 8.00 w s.106 na którym po raz ostatni strona społeczna będzie mogła zgłaszać swoje uwagi. BĄDŹMY TAM! W związku z formalnymi wymogami wstępu do budynków sejmowych prosimy o pisemne zgłaszanie na adres e-mail: krrw@sejm.gov.pl lub nr faxu [22] 694-18-01 lub [22] 694-19-76 nazwisk osób delegowanych na posiedzenie Podkomisji (wraz z podaniem zajmowanego stanowiska), do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie.

Poniżej przesyłamy transmisje wideo z ostatniego posiedzenia podkomisji (zadajemy pytanie w imieniu Kooperatyw!) oraz informacje o mejlowej akcji solidarnościowej.
Pomóżcie!
Transmisja posiedzenia, dzięki której zrozumiecie o co chodzi z tą ustawą
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=A441F18FFDFAC8DEC1258065003BFDB5#

APEL
==
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa, Jarosław Sachajko,

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski,

DOMAGAM SIĘ ZAPISU W USTAWIE! o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935):
“Sprzedaż detaliczna małych ilości, wytworzonej przez rolnika żywności MA podlegać TYLKO rozdziałowi III załącznika II rozporządzenia 852/2004”.
UZASADNIENIE: Mała skala i ograniczenia ilościowe tej działalności są wystarczającym powodem zastosowania minimalnych przepisów sanitarnych, które zawarte są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia WE 852/2004.

Z poważaniem, …podpis

Powyższy list wysłać należy na następujące adresy:
kancelaria@minrol.gov.pl; krrw@sejm.gov.pl; ardanowski@wp.pl; jkardanowski@wp.pl; jsachajko@gmail.com;