Przejdź do treści

Historia i idea

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to dynamicznie rozwijająca się inicjatywa spółdzielcza na mapie Warszawy. Jako pierwsza kooperatywa w Polsce założyliśmy własny sklep spółdzielczy. Działamy po to, by większyć dostęp do zdrowej, świeżej i sezonowej żywności, wspierać rozwój lokalnych gospodarstw rolnych oraz aby uczyć się współpracy w grupie. Tworzymy alternatywę wobec supermarketów sprzedających niskiej jakości żywność, ale też wobec luksusowych sklepów ekologicznych. Działanie w kooperatywie traktujemy jako szkołę oddolnej demokracji.

Dobrze-logo-kolor-06

Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” powstała w lipcu 2013 roku. Na początku nasza działalność polegała na organizacji cotygodniowych zakupów, podczas których członkowie Koop kupowali ekologiczne produkty spożywcze bezpośrednio od rolników, ogrodników i sadowników z województwa mazowieckiego.

Pierwsze kroki – jeszcze jako grupa nieformalna – stawialiśmy w jednym z domków fińskich, w ramach inicjatywy Otwarty Jazdów. Potem korzystaliśmy z gościnności kilku innych instytucji śródmiejskich, cały czas zwiększając skalę działalności i liczbę członków oraz szykując się do otwarcia pierwszego po 1989 sklepu spółdzielczego. Po konsultacjach prawnych w Krajowej Radzie Spółdzielczej, Centrum Szpitalna i Centrum Aktywności Lokalnej zdecydowaliśmy się zarejestrować kooperatywę jako stowarzyszenie.

Na początku kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o wpisie do KRS. To otworzyło nam drogę do starania się o lokal i – tym samym – do dalszego rozwijania naszej działalności. Od lipca 2014 Stowarzyszenie wynajmuje na preferencyjnych warunkach miejski lokal przy Wilczej 29A. Od sierpnia 2014 prowadzi w nim działalność statutową.

W 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę mieszkańców Warszawy za najlepszą inicjatywę pozarządową oraz nagrodę w kategorii projekty interdyscyplinarne w konkursie M. St. Warszawy S3KTOR. Są dla nas wyrazem zaufania i motywacją, aby rozwijać nasze działania.

Na czym polega działalność Kooperatywy?

  1. prowadzimy Sklep Kooperatywy

To kluczowa funkcja Stowarzyszenia i odpłatny rodzaj naszej działalności statutowej. Od poniedziałku do soboty prowadzimy Sklep Kooperatywy z sezonową, ekologiczną żywnością, w którym zaopatrują się członkowie Kooperatywy i mieszkańcy Śródmieścia, niezrzeszeni w Koop. Łącznie ze Sklepu korzysta regularnie korzysta około 300 gospodarstw domowych.

Idea

Osobom zrzeszonym w Stowarzyszeniu zależy na budowaniu sprawiedliwych i opartych na zaufaniu relacji z rolnikami, którzy do Sklepu dostarczają swoje produkty. Tworzymy społeczność realizującą wspólny cel – dostęp do zdrowej i sezonowej żywności, produkowanej lokalnie, kupowanej bezpośrednio od rodzinnych gospodarstw i małych przedsiębiorstw. Przy tym uczymy się współpracy, tworząc aktywną społeczność Śródmieścia.

Jak działamy?

Każdy członek Stowarzyszenia pracuje wolontariacko na rzecz Kooperatywy minimum 3 godziny w miesiącu w ramach tzw. dyżurów. Opłaca także składkę (25 zł/miesiąc), która zasila budżet Stowarzyszenia. Dzięki temu mamy niższe koszty prowadzenia sklepu, a przez to niższe ceny produktów. Członkowie Kooperatywy po opłaceniu składek i odrobieniu dyżuru kupują produkty po preferencyjnych cenach, zbliżonych do producenckich. Osoby niezrzeszone w Kooperatywie korzystają ze standardowych cen Sklepu.
Czym Sklep Kooperatywy różni się od zwykłego?

  • jest wspólną własnością wszystkich członków Kooperatywy
  • mogą w nim kupować członkowie Kooperatywy i osoby w niej niezrzeszone
  • wszyscy członkowie decydują o rozwoju Sklepu (na Spotkaniach Strategicznych i Walnych)
  • Sklep działa dzięki składkom (25 zł/miesiąc) oraz ochotniczej pracy członków Kooperatywy
  • dochód z działalności Sklepu przeznaczamy na realizację celów statutowych Kooperatywy (np. na wspieranie wspólnot lokalnych, zrównoważonego rolnictwa i idei spółdzielczości)
  • sprzedajemy sezonowe produkty bezpośrednio od zaufanych rolników, o których wiemy, że nie stosują chemicznych środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów
  • kupujemy żywność przede wszystkim od lokalnych dostawców
  1. Edukujemy i integrujemy

To nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia. Inicjujemy działania edukacyjne dla szerokiej społeczności, organizujemy warsztaty i możliwości dokształcania się dla naszych członków, tworzymy przestrzeń do integracji, wchodzimy w partnerstwa z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, prezentujemy nasze przedsięwzięcie w mediach i promujemy tym samym polską spółdzielczość.

W latach 2014-2015 zorganizowaliśmy ponad 20 wydarzeń, m.in. Ogólnopolski Zjazd Kooperatyw, warsztaty o zdrowym żywieniu dzieci i 4 wizyty w gospodarstwach rolnych naszych dostawców. Łącznie w organizowanych przez nas wydarzeniach wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

  1. Budujemy społeczność

Jest to podstawą długofalowego rozwoju Kooperatywy. Organizujmy pikniki, urodziny Sklepu, Mikołajki i inne święta. Poznajemy się przez wspólną pracę – w Sklepie i w grupach roboczych.