NIE PRZEGAP

Czym sklepy Kooperatywy różnią się od zwykłych sklepów?

Nasze kooperatywne sklepy powstały jako odpowiedź na brak wystarczającej ilości warzywniaków, czy
bazarków w Śródmieściu, w których można by kupić lokalną, sezonową żywność znanego pochodzenia oraz
polską żywność ekologiczną. Naszym jest tworzenie modelowego przedsiębiorstwa społecznego, w którym różni partnerzy: społeczność lokalna, samorząd, rolnicy i inni dostawcy współpracują na rzecz zwiększenia dostępu do żywności, która jest wytwarzana w sposób odpowiedzialny dla środowiska i ludzi. W grudniu 2020, w odpowiedzi na sytuację finansową i potrzeby związane z pandemią sklep przy Wilczej 29a przekształciliśmy w punkt realizacji i odbioru zamówień internetowych.

Nasze działanie jest możliwe dzięki ogromnej pracy społecznej (pracy wolontaryjnej blisko 450 osób) w połączeniu z preferencyjnymi stawkami czynszu. Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie dwóch
warzywniaków (w tym jednego online!) obsługiwanych przez wszystkich członków kooperatywy, ale też animowanie licznych działań edukacyjnych i integracyjnych.

Czym sklepy Kooperatywy różnią się od zwykłego sklepu?

• Sklepy Kooperatywy należą do całego Stowarzyszenia, czyli do 450 osób, które są członkami Kooperatywy “Dobrze” i którzy_e uczestniczą w jego rozwoju.
• Kooperatywa to niezwykła ludzka mobilizacja. Wszyscy nasi członkowie, każdego miesiąca wykonują “pracę społeczną” przez 3h w miesiącu i w ten sposób wypracowują sobie prawo do niższych cen członkowskich oraz rozwijają zaangażowanie w lokalną społeczność. Każdego dnia ok 15 osób angażuje się w prowadzenie naszej organizacji poprzez pomoc w sklepie, transporty żywności,
organizację wydarzeń informacyjno-edukacyjnych.
• Członkostwo w Kooperatywie działa w oparciu o 6 miesięczny okres członkowski, gdyż zależy nam aby
do Stowarzyszenia należeli aktywni członkowie, tj tacy, którzy realizują co miesięczną pracę społeczną.
Jest to dość wymagająca formuła, ale niezbędna do sprawnego funkcjonowania organizacji i uniknięcia
tzw. “martwych dusz”. Półroczny okres jest też możliwością sprawdzenia się w wymagającej
formule :dyżurów członkowskich”.
• Aktywizujemy mieszkańców Śródmieścia. Gdy 5 lat temu otwieraliśmy pierwszy sklepik było nas
zaledwie 30 osób. Aby zwiększyć zaangażowanie lokalnej społeczności i aby promować spółdzielczość
-2 razy w miesiącu organizujemy otwarte spotkania na których opowiadamy o ideach kooperatywizmu i
zachęcamy do przystąpienia do naszej Kooperatywy.
• W sklepach zakupy robią członkowie Kooperatywy oraz osoby w niej niezrzeszone – lokalni
mieszkańcy, którzy nie mają czasu na taką działalność, a chcą mieć dostęp do pełnowartościowej
żywności. Od grudnia 2020 realizujemy także dostawy do domu i do Spółdzielczych Punktów Odbioru.
• Produkcja żywności ekologicznej jest kosztowna, co wpływa na ceny. Przystąpienie do Kooperatywy gwarantuje niższe ceny. Aby zachęcić do dołączenia osoby w trudniejszej sytuacji życiowej prowadzimy Fundusz Solidarnościowy dofinansowujący składki członkowskie osobom, które mają trudność z ich opłaceniem.
• Dostęp do zdrowej żywności dla mieszkańców miast to nasz priorytet. W 2018 roku współpracowaliśmy z ok 30 gospodarstwami rolnymi by bezpośrednio od nich kupować żywność w standardzie
ekologicznym (certyfikowanym) lub proekologicznym (rolnictwo zrównoważone, niecertyfikowane). Jak żadne inne miejsca w Warszawie możemy pochwalić się codziennymi dostawami świeżej żywności eko z Polski. Tygodniowo odbieramy w naszych 2 sklepach ponad 100 dostaw zdrowej żywności. Odpowiadamy w ten sposób na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców/mieszkanek Warszawy na dostęp do zdrowej, ekologicznej, lokalnej i sezonowej żywności. Także w formule online w trakcie pandemii!
• Jesteśmy organizacją non-profit. Dochód z działalności sklepów przeznaczamy na realizację celów
statutowych Kooperatywy (np. na wspieranie wspólnot lokalnych, edukację dot. zrównoważonego stylu
życia, promocję spółdzielczości)
• Wspieramy lokalną społeczność poprzez: wprowadzenie 20% zniżek senioralnych na Muranowie
(wydaliśmy 186 kart zniżkowych), wprowadzenie kart zniżkowych dla pracowników Spółdzielni Socjalnej
Margines.
• Przekazujemy żywności drugiej kategorii do jadło-dzielni regularnie oddajemy też żywność za darmo w
sklepie.
• Edukujemy w praktyce promując rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego:
wprowadziliśmy obieg toreb wielokrotnego użytku, nie używamy nowych foliówek, wytłoczek. Klienci
przynoszą do nas własne opakowania redukując w ten sposób ilość śmieci. Przynoszą też opakowania
zwrotne: butelki, słoiki. Ogromną część żywności sprzedajemy na wagę, gromadzimy kompost i
przekazujemy rolnikom. Ta edukacja przynosi wspaniałe skutki.
• Działamy na zasadzie oddolnej demokracji – decyzje podejmujemy kolektywnie, na zasadzie konsensusu w oparciu o działania grup roboczych. O kluczowych decyzjach decydują wszyscy
członkowie Stowarzyszenia podczas Zgromadzeń Walnych.
• Oferujemy godną pracę. Wśród naszych pracowników są osoby, które odeszły z szarej strefy gastronomii. Dziś Zatrudniamy 18 osób, z czego 12 na umowę o pracę.

 

Organizujemy liczne, otwarte i bezpłatne wydarzenie edukacyjno-informacyjne oraz współpracujemy z
innymi instytucjami o zbliżonych celach.

W ciągu 5 lat, od kiedy zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie zorganizowaliśmy w Śródmieściu wiele wydarzeń
kierowanych do lokalnej społeczności o tematyce edukacyjnej. Były to m.in.:
• 60 otwartych nieodpłatnych wydarzeń informacyjnych dot. przedsiębiorczości społecznej i kooperatywy,
w których wzięło udział ponad 1000 osób. Większość z nich odbyła się w Warsztacie Warszawskim na
Placu Konstytucji. Dodatkowo:
• 12.05.2019 zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z naszym rolnikiem Zbigniewem Chajęckim na temat
pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie i żywieniu.
• 2.05.2019 robiliśmy prezentację dla młodzieży o rolnictwie i klimacie i krótkich łańcucha dostaw w
ramach Akademii Strajku Klimatycznego.
• 24.04.2019 promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną wśród studentów UW podczas cyklu: Chodźmy
w miasto – Jak działają instytucje w praktyce”.
• Robiliśmy prezentacje dotyczące rolnictwa ekologicznego i kooperacji dla 8 klas ze szkół
podstawowych (marzec, kwiecień 2019) przy współpracy z Fundacją Siłaczka.
• Prowadziliśmy w Śródmieściu (luty, marzec 2019) serię warsztatów z wiedzy praktycznej we
współpracy z portalem Organiczni Baranowscy, m.in.: robienie kosmetyków bez chemii wytwarzaniu
ekologicznych środków czystości, ograniczania odpadów.
• 18.01.2019 zorganizowaliśmy otwarty Bal Spółdzielczy – imprezę integrującą osoby zainteresowane
działaniem spółdzielczym na którym było ponad 100 osób.
• z okazji 5 urodzin Kooperatywy 14.07.2018 zorganizowaliśmy otwarty piknik z eko jedzeniem a także
spotkania o historii spółdzielczości: Spółdzielnie spożywców – kolektywna moc zmiany świata, kiedyś i
teraz. Prowadził je dr Bartłomiej Błesznowski oraz spotkanie ze spółdzielcami z Browaru Sabotaż.
• 22.03.2018 promowaliśmy spółdzielczość jako odpowiedź na kryzysy ekonomiczne w Zachęcie w
ramach cyklu “Przyszłość będzie inna”.
4• 5-7.02. 2018 Byliśmy parterami merytorycznymi i logistycznymi przy I Forum Suwerenności Żywnościowej
(2018) promujące zrównoważoną gospodarkę żywnościową
• Wspólnie z Ogrodem Botanicznym UW organizowaliśmy spotkanie “Kto decyduje i naszej żywności (nt.
unijnej polityki rolnej) 27.10.2018, a 12.05.2018 także spotkanie Czy nasze jedzenie jest za drogie? –
gdzie mówiliśmy o potrzebie krótkich łańcuchów dostaw w rolnictwie.
• Oprowadzaliśmy po sklepach ucząc nt. różnorodności warzyw dzieci podczas pół-koloni z Fundacją
Fabryka Muzyki (2018).
• 10 listopada 2017 r. wraz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności prowadziliśmy webinarium
„Suwerenność Żywnościowa w teorii i praktyce”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, w tym wiele
nauczycielek i nauczycieli.
• 19 października 2017 r. zorganizowaliśmy warsztat i spotkaniedot. bananów Fair Trade sprzedawanych
w sklepach Kooperatywy.
• 16 września 2017 r. braliśmy udział w dorocznych Dniach Andersa, gdzie prowadziliśmy m.in. warsztat
z kompostowania odpadów organicznych.
• 3 lipca 2017 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Dzień bez foliówek”we współpracy z Polskim
Stowarzyszeniu Zero Waste. W naszych sklepach znajdują się pojemniki na tzw. Boomerang Bags –
torby wielorazowe dla tych klientów,którzy zapomnieli przynieść swoje. Klient przy następnych
zakupach odnosi pożyczoną torbę, najczęściej z kilkoma niepotrzebnymi, które znalazł w domu. Jest to
skuteczna metoda edukacji proekologicznej i zmiany przyzwyczajeń kupujących,
• 1 lipca 2017 r. z okazji Dnia Spółdzielczości w Polsce wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni
Pracy zorganizowaliśmy całodzienny piknik i Bal Spółdzielczości – Spółdzielczość Nowa Fala. Na
pikniku prezentowaliśmy nasze produkty, a następnie wymienialiśmy się doświadczeniami odnośnie
prowadzenia sklepów spółdzielczych.
• 25 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dotyczące planu stworzenia osiedlowego
kompostownika. Kompostownik miał być prowadzony i doglądany przez Kooperatywę Dobrze, przy
wsparciu merytorycznym Ogrodu Botanicznego UW. Spotkanie poprowadzone zostało przez Izę Mier
(reprezentantkę Ogrodu Botanicznego i członkinię Kooperatywy). Niestety, ze względu na plan remontu
placu, na którym miał powstać kompostownik, nie udało się go nam zbudować.
• Wystąpiliśmy w filmie WWF „Energia odNowa” w którym promowaliśmy alternatywne systemy
dystrybucji żywności.
• Zorganizowaliśmy otwarte spotkania w cyklu spotkań “Lato w ogrodzie”. Cykl składał się z 3 spotkań:
warsztatu “Minimalizm i Zero Waste” (maj), warsztatu „Kooperatywa jest Kobietą” i rozmowę wokół
książki – „Mały zeszyt osiędbania” (czerwiec), spotkania z dr Łukaszem Badowskim, fizykiem z
Centrum Nauki Kopernik — autorem książki „Laboratorium w szufladzie: Matematyka, w której
matematykę robi się ze wszystkiego!”
• 28 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z rolnikami otwierające kampanię „Dlaczego nie kupuję w
supermarkecie”(link) – rolnicy opowiadali m.in. o tym, jak model dystrybucji żywności wpływa na rynki
zbytu rodzinnych gospodarstw.
• Na ulicy Wilczej organizowaliśmy cykl Kuchni Społecznych (2014).
5• Zorganizowaliśmy Zjazd Ekonomi Wspólnego Dobra (2015).
• Lato Kooperacji i cykl 9 warsztatów i wykładów dotyczących nowego ruchu spółdzielczego, aktywizmu
miejskiego, pracy zespołowej, a także praktycznych i artystycznych interwencji (2016).
• Na ulicy Wilczej organizowaliśmy cykl Kuchni Społecznych (2014).
• Zorganizowaliśmy m.in. otwarte spotkania z rolnikami dot uprawy ekologicznej (2014,2015), uprawy w
oparciu o probiotyki (2016), dot sytuacji drobnych gospodarstw rolnych w Polsce,
• Zorganizowaliśmy spotkania z rolnikami z Palestyny (2014) z plantacji pomarańczy z Brazylii z
Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (2016) bananów z Ekwadoru Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie
(2017).
• Organizowaliśmy spotkania w ramach akcji “Dlaczego nie kupuję w supermarkecie”(2017).
• Spotkanie dot traktatów TTIP i CETA z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (2015).
• Spotkania dot zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. dot: nie-marnowania
żywności (2014).
• Spotkania promujące spółdzielczość: Kooperatyzm – seminarium we współpracy z Instytutem Praw
Publicznych (2015, 2016).
• Spotkania dot zdrowego odżywiania dzieci z pediatrą dr Ewą Rok w bibliotece na Wilczej (2016).
• Sklep Kooperatywy “Dobrze” został uznany za na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie w
ramach S3KTOR 2014.

 

Ponadto w 2018:
Stworzyliśmy bezpłatny Przewodnik po sprzedaży bezpośredniej (dostępny na naszej stronie i w sklepach) dla
osób które chcą zakładać kooperatywy, grupy zakupowe lub inne, alternatywne formy dystrybucji żywności.
Udostępniamy go innym Kooperatywom i na spotkaniach zw. z suwerennością żywnościową, spółdzielczością,
przedsiębiorczością.

Stworzyliśmy bezpłatny Kooperatywny Atest Rolnictwa Proekologicznego (KARP), które pokazują o co pytać
rolników i jak osoby z miasta mogą weryfikować sposób uprawy przez rolnika. Jesteśmy w fazie testowania
Atestu wśród naszych dostawców i dzielimy się nim z innymi Kooperatywami czy grupami zakupowymi.