Przejdź do treści

Marcowy Zjazd Kooperatyw Spożywczych już za nami

Stworzono / zmodyfikowano 14/03/2024 przez sperczil

W ostatni weekend odbył się w Warszawie Marcowy Zjazd Kooperatyw Spożywczych, który organizowaliśmy wspólnie z Kooperatywą Grochowską i Kooperatywą Kaszubską w ramach projektu wspieranego przez Fundację Robert Bosch Stiftung. Delegatki_ci kilkunastu polskich kooperatyw pracowały_li nad koncepcją organizacji parasolowej w formule warsztatowej przygotowanej i moderowanej przez Pogotowie Facylitacyjne.

W pierwszym dniu spotkania wspólnie nakreśliliśmy wizję świata, który powstanie w wyniku działania parasola kooperatyw spożywczych wraz z blokadami, barierami i wyzwaniami związanymi z realizacją tej wizji. Skupiliśmy się na priorytetowych kierunkach działań planowanej organizacji.

Niedziela była poświęcona formułowaniu wizji samej instytucji. Konfrontowaliśmy ze sobą różne scenariusze: ich mocne i słabe strony oraz konsekwencje potencjalnych rozwiązań, a także rozpoczęliśmy debatę na temat aspektów organizacyjnych: członkostwa, zarządzania oraz decyzyjności w ramach organizacji parasolowej.

Spotkanie cechowały ożywione dyskusje, pełne entuzjazmu interakcje między uczestnicz_kami i obietnice kontaktu. Drugi zjazd kooperatyw uczestniczących w projekcie odbędzie się w maju, a pomiędzy zjazdami w Warszawie, planujemy spotkanie online, które będzie otwarte dla wszystkich chętnych, by zapoznać się z wynikami dotychczasowych prac.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o postępach projektu stworzenia koncepcji parasola kooperatyw, napisz na adres: marta.skotnicka@dobrze.waw.pl.