Przejdź do treści

Kooperatywy Spożywcze w Polsce – pole do współpracy

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

Spotkaliśmy się w Gdańsku z teoretykami i praktykami współczesnej spółdzielczości podczas konferencji Edward Abramowski. Od solidarności do spółdzielczości gdzie rozmawialiśmy o między kooperatywnej współpracy z Kooperatywa Na Zdrowie @kooperatywa żuławska Wawelska Kooperatywa Spożywcza Poznańska Kooperatywa Spożywcza

 

Konkluzje z dyskusji

W Polsce funkcjonują dwa modele działania kooperatyw (choć słowo model jest nieco na wyrost).

Dla jednego kluczowa jest funkcja społeczna kooperatywy – czyli tworzenie społeczności, która razem działa, integruje się i edukuje – i jest nastawiona bardziej (choć nie tylko) do wewnątrz i budowania wzajemnych relacji. Drugi model dodatkowo podkreśla działanie w sferze ekonomii- czyli działania jako przedsiębiorstwa społecznego.

Co kooperatywy mogłyby razem zrobić?
Stworzyć parasolową  organizację, która mogłaby:

1) reprezentować je przed instytucjami publicznymi (np. coś w deseń – Polski Związek Kooperatyw).

2) opisać funkcjonujące modele działania – tak aby przyszłe kooperatywy mogły świadomie wybrać jaki model jest dla nich ważny

3) edukować w sferze kosztów żywności

4) dzielić się dobrymi praktykami.