Przejdź do treści

Forum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie 25-28.01.2018

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 07/03/2018 przez

Kooperatywa “Dobrze”, jako organizacja członkowska Nyeleni Polska, zaprasza na I Forum Suwerenności Żywnościowej, które odbędzie się w dniach 25-28 stycznia w Warszawie.

To spotkanie środowisk związanych ze zmianą systemu żywności na model suwerenności żywnościowej, w tym producentów (rolników, sadowników, ogrodników, rybaków, pasterzy), dystrybutorów i konsumentów żywności, naukowców i jednostek badawczych, przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji społecznych i pozarządowych.

Chcemy zdrowej żywności, wytwarzanej  w sprawiedliwy i odpowiedzialny sposób. Chcemy podjąć konkretną, międzyśrodowiskową współpracę dla budowy ruchu suwerenności żywnościowej w Polsce. Dążymy do konsekwentnej zmiany systemu żywności w oparciu o realne potrzeby ludzi.

Suwerenność żywnościowa to prawo ludzi do decydowania o ich własnej żywności, rolnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie i systemach zarządzania nimi. To prawo ludzi do kupowania lokalnej, sezonowej i  zdrowej żywności. To właśnie te prawa są nam odbierane niewidzialną ręką rynku, w istocie ręką kilku największych korporacji, które w duchu logiki zysku dominują światowy system żywności, pogłębiając różnice społeczne i niszcząc środowisko naturalne.

Jeśli te wartości i postulaty są Wam bliskie i ważne, zapraszamy do udziału w I Forum Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska!

Tutaj można zarejestrować swój udział w Forum. Rejestracja trwa do 10 stycznia.