Przejdź do treści

Czym sklepy Kooperatywy różnią się od zwykłych sklepów?

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 02/12/2020 przez Korneliusz

Nasze kooperatywne sklepy powstały jako odpowiedź na brak wystarczającej ilości warzywniaków, czy bazarków w Śródmieściu, w których można by kupić lokalną, sezonową żywność znanego pochodzenia oraz polską żywność ekologiczną. Naszym jest tworzenie modelowego przedsiębiorstwa społecznego, w którym różni partnerzy: społeczność lokalna, samorząd, rolnicy i inni dostawcy współpracują na rzecz zwiększenia dostępu do żywności, która jest wytwarzana w sposób odpowiedzialny dla środowiska i ludzi.

[highlight]

Nasze działanie jest możliwe dzięki ogromnej pracy społecznej (pracy wolontaryjnej blisko 450 osób) w połączeniu z preferencyjnymi stawkami czynszu. Naszym sztandarowym działaniem jest prowadzenie dwóch warzywniaków obsługiwanych przez wszystkich członków kooperatywy, ale też animowanie licznych działań edukacyjnych i integracyjnych (wymienione poniżej).

[/highlight]

Czym sklepy Kooperatywy różnią się od zwykłego sklepu?

• Sklepy Kooperatywy należą do całego Stowarzyszenia, czyli do 450 osób, które są członkami Kooperatywy “Dobrze” i którzy uczestniczą w jego rozwoju.

• Kooperatywa to niezwykła ludzka mobilizacja. Wszyscy nasi członkowie, każdego miesiąca wykonują “pracę społeczną” przez 3h w miesiącu i w ten sposób wypracowują sobie prawo do niższych cen członkowskich oraz rozwijają zaangażowanie w lokalną społeczność. Każdego dnia ok 15 osób angażuje się w prowadzenie naszej organizacji poprzez pomoc w sklepie, transporty żywności,organizację wydarzeń informacyjno-edukacyjnych.

• Członkostwo w Kooperatywie działa w oparciu o 6 miesięczny okres członkowski, gdyż zależy nam aby do Stowarzyszenia należeli aktywni członkowie, tj tacy, którzy realizują co miesięczną pracę społeczną.Jest to dość wymagająca formuła, ale niezbędna do sprawnego funkcjonowania organizacji i uniknięcia tzw. “martwych dusz”. Półroczny okres jest też możliwością sprawdzenia się w wymagającej formule :dyżurów członkowskich”. Przez 5 lat do Kooperatywy należało w sumie 798 członków rzeczywistych i 327 członków wspierających, czyli ok. 1100 osób.

• Aktywizujemy mieszkańców Śródmieścia. Gdy 5 lat temu otwieraliśmy pierwszy sklepik było nas zaledwie 30 osób. Aby zwiększyć zaangażowanie lokalnej społeczności i aby promować spółdzielczość -2 razy w miesiącu organizujemy otwarte spotkania na których opowiadamy o ideach kooperatywizmu i zachęcamy do przystąpienia do naszej Kooperatywy.

• W sklepach zakupy robią członkowie Kooperatywy oraz osoby w niej niezrzeszone – lokalni mieszkańcy, którzy nie mają czasu na taką działalność, a chcą mieć dostęp do pełnowartościowej
żywności.

• Produkcja żywności ekologicznej jest kosztowna, co wpływa na ceny. Przystąpienie do Kooperatywy gwarantuje niższe ceny. Aby zachęcić do dołączenia osoby w trudniejszej sytuacji życiowej prowadzimy Fundusz Solidarnościowy dofinansowujący składki członkowskie. Był on wykorzystywany kolejno w 2017 – 13 razy, w 2018 roku – 26 razy, a w 2019 -29 razy.

• Dostęp do zdrowej żywności dla mieszkańców miast to nasz priorytet. W 2018 roku współpracowaliśmy z ok 30 gospodarstwami rolnymi by bezpośrednio od nich kupować żywność w standardzie ekologicznym (certyfikowanym) lub proekologicznym (rolnictwo zrównoważone, niecertyfikowane). Jak żadne inne miejsca w Warszawie możemy pochwalić się codziennymi dostawami świeżej żywności eko z Polski. Tygodniowo odbieramy w naszych 2 sklepach ponad 100 dostaw zdrowej żywności. Odpowiadamy w ten sposób na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców/mieszkanek Warszawy na dostęp do zdrowej, ekologicznej, lokalnej i sezonowej żywności.

• Jesteśmy organizacją non-profit. Dochód z działalności sklepów przeznaczamy na realizację celów statutowych Kooperatywy (np. na wspieranie wspólnot lokalnych, edukację dot. zrównoważonego stylu życia, promocję spółdzielczości).

• Wspieramy lokalną społeczność poprzez: wprowadzenie 20% zniżek senioralnych na Muranowie (wydaliśmy 186 kart zniżkowych), wprowadzenie kart zniżkowych dla pracowników Spółdzielni Socjalnej Margines i Kuchni Konfliktu.

• Przekazujemy żywności drugiej kategorii do jadło-dzielni regularnie oddajemy też żywność za darmo w sklepie.

• Edukujemy w praktyce promując rozwiązania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego:
wprowadziliśmy obieg toreb wielokrotnego użytku, nie używamy nowych foliówek, wytłoczek. Klienci przynoszą do nas własne opakowania redukując w ten sposób ilość śmieci. Przynoszą też opakowania zwrotne: butelki, słoiki. Ogromną część żywności sprzedajemy na wagę, gromadzimy kompost i przekazujemy rolnikom. Ta edukacja przynosi wspaniałe skutki.

• Działamy na zasadzie oddolnej demokracji – decyzje podejmujemy kolektywnie, na zasadzie konsensusu w oparciu o działania grup roboczych. O kluczowych decyzjach decydują wszyscy członkowie Stowarzyszenia podczas Zgromadzeń Walnych.

• Oferujemy godną pracę. Wśród naszych pracowników są osoby, które odeszły z szarej strefy gastronomii. Dziś Zatrudniamy 12 osób, z czego 11 na umowę o pracę.

 

 

 

Organizujemy liczne, otwarte i bezpłatne wydarzenie edukacyjno-informacyjne oraz współpracujemy z
innymi instytucjami o zbliżonych celach.

W ciągu 5 lat, od kiedy zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie zorganizowaliśmy w Śródmieściu wiele wydarzeń
kierowanych do lokalnej społeczności o tematyce edukacyjnej. Były to m.in.:
• 60 otwartych nieodpłatnych wydarzeń informacyjnych dot. przedsiębiorczości społecznej i kooperatywy,
w których wzięło udział ponad 1000 osób. Większość z nich odbyła się w Warsztacie Warszawskim na Placu Konstytucji. Dodatkowo:
• 12.05.2019 zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z naszym rolnikiem Zbigniewem Chajęckim na temat pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie i żywieniu.
• 2.05.2019 robiliśmy prezentację dla młodzieży o rolnictwie i klimacie i krótkich łańcucha dostaw w ramach Akademii Strajku Klimatycznego.
• 24.04.2019 promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną wśród studentów UW podczas cyklu: Chodźmy w miasto – Jak działają instytucje w praktyce”.
• Robiliśmy prezentacje dotyczące rolnictwa ekologicznego i kooperacji dla 8 klas ze szkół podstawowych (marzec, kwiecień 2019) przy współpracy z Fundacją Siłaczka.
• Prowadziliśmy w Śródmieściu (luty, marzec 2019) serię warsztatów z wiedzy praktycznej we współpracy z portalem Organiczni Baranowscy, m.in.: robienie kosmetyków bez chemii wytwarzaniu
ekologicznych środków czystości, ograniczania odpadów.
• 18.01.2019 zorganizowaliśmy otwarty Bal Spółdzielczy – imprezę integrującą osoby zainteresowane działaniem spółdzielczym na którym było ponad 100 osób.
• z okazji 5 urodzin Kooperatywy 14.07.2018 zorganizowaliśmy otwarty piknik z eko jedzeniem a także spotkania o historii spółdzielczości: Spółdzielnie spożywców – kolektywna moc zmiany świata, kiedyś i teraz. Prowadził je dr Bartłomiej Błesznowski oraz spotkanie ze spółdzielcami z Browaru Sabotaż.
• 22.03.2018 promowaliśmy spółdzielczość jako odpowiedź na kryzysy ekonomiczne w Zachęcie w ramach cyklu “Przyszłość będzie inna”.
4• 5-7.02. 2018 Byliśmy parterami merytorycznymi i logistycznymi przy I Forum Suwerenności Żywnościowej (2018) promujące zrównoważoną gospodarkę żywnościową
• Wspólnie z Ogrodem Botanicznym UW organizowaliśmy spotkanie “Kto decyduje i naszej żywności (nt.unijnej polityki rolnej) 27.10.2018, a 12.05.2018 także spotkanie Czy nasze jedzenie jest za drogie? – gdzie mówiliśmy o potrzebie krótkich łańcuchów dostaw w rolnictwie.
• Oprowadzaliśmy po sklepach ucząc nt. różnorodności warzyw dzieci podczas pół-koloni z Fundacją Fabryka Muzyki (2018).
• 10 listopada 2017 r. wraz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności prowadziliśmy webinarium
„Suwerenność Żywnościowa w teorii i praktyce”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, w tym wiele nauczycielek i nauczycieli.
• 19 października 2017 r. zorganizowaliśmy warsztat i spotkaniedot. bananów Fair Trade sprzedawanych w sklepach Kooperatywy.
• 16 września 2017 r. braliśmy udział w dorocznych Dniach Andersa, gdzie prowadziliśmy m.in. warsztat
z kompostowania odpadów organicznych.
• 3 lipca 2017 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Dzień bez foliówek”we współpracy z Polskim
Stowarzyszeniu Zero Waste. W naszych sklepach znajdują się pojemniki na tzw. Boomerang Bags –
torby wielorazowe dla tych klientów,którzy zapomnieli przynieść swoje. Klient przy następnych
zakupach odnosi pożyczoną torbę, najczęściej z kilkoma niepotrzebnymi, które znalazł w domu. Jest to
skuteczna metoda edukacji proekologicznej i zmiany przyzwyczajeń kupujących,
• 1 lipca 2017 r. z okazji Dnia Spółdzielczości w Polsce wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni
Pracy zorganizowaliśmy całodzienny piknik i Bal Spółdzielczości – Spółdzielczość Nowa Fala. Na
pikniku prezentowaliśmy nasze produkty, a następnie wymienialiśmy się doświadczeniami odnośnie
prowadzenia sklepów spółdzielczych.
• 25 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dotyczące planu stworzenia osiedlowego
kompostownika. Kompostownik miał być prowadzony i doglądany przez Kooperatywę Dobrze, przy
wsparciu merytorycznym Ogrodu Botanicznego UW. Spotkanie poprowadzone zostało przez Izę Mier
(reprezentantkę Ogrodu Botanicznego i członkinię Kooperatywy). Niestety, ze względu na plan remontu
placu, na którym miał powstać kompostownik, nie udało się go nam zbudować.
• Wystąpiliśmy w filmie WWF „Energia odNowa” w którym promowaliśmy alternatywne systemy
dystrybucji żywności.
• Zorganizowaliśmy otwarte spotkania w cyklu spotkań “Lato w ogrodzie”. Cykl składał się z 3 spotkań:
warsztatu “Minimalizm i Zero Waste” (maj), warsztatu „Kooperatywa jest Kobietą” i rozmowę wokół
książki – „Mały zeszyt osiędbania” (czerwiec), spotkania z dr Łukaszem Badowskim, fizykiem z
Centrum Nauki Kopernik — autorem książki „Laboratorium w szufladzie: Matematyka, w której
matematykę robi się ze wszystkiego!”
• 28 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z rolnikami otwierające kampanię „Dlaczego nie kupuję w
supermarkecie”(link) – rolnicy opowiadali m.in. o tym, jak model dystrybucji żywności wpływa na rynki
zbytu rodzinnych gospodarstw.
• Na ulicy Wilczej organizowaliśmy cykl Kuchni Społecznych (2014).
5• Zorganizowaliśmy Zjazd Ekonomi Wspólnego Dobra (2015).
• Lato Kooperacji i cykl 9 warsztatów i wykładów dotyczących nowego ruchu spółdzielczego, aktywizmu
miejskiego, pracy zespołowej, a także praktycznych i artystycznych interwencji (2016).
• Na ulicy Wilczej organizowaliśmy cykl Kuchni Społecznych (2014).
• Zorganizowaliśmy m.in. otwarte spotkania z rolnikami dot uprawy ekologicznej (2014,2015), uprawy w
oparciu o probiotyki (2016), dot sytuacji drobnych gospodarstw rolnych w Polsce,
• Zorganizowaliśmy spotkania z rolnikami z Palestyny (2014) z plantacji pomarańczy z Brazylii z
Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (2016) bananów z Ekwadoru Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie
(2017).
• Organizowaliśmy spotkania w ramach akcji “Dlaczego nie kupuję w supermarkecie”(2017).
• Spotkanie dot traktatów TTIP i CETA z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (2015).
• Spotkania dot zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego, m.in. dot: nie-marnowania
żywności (2014).
• Spotkania promujące spółdzielczość: Kooperatyzm – seminarium we współpracy z Instytutem Praw
Publicznych (2015, 2016).
• Spotkania dot zdrowego odżywiania dzieci z pediatrą dr Ewą Rok w bibliotece na Wilczej (2016).
• Sklep Kooperatywy “Dobrze” został uznany za na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie w
ramach S3KTOR 2014.

 

Ponadto w 2018:
Stworzyliśmy bezpłatny Przewodnik po sprzedaży bezpośredniej (dostępny na naszej stronie i w sklepach) dla
osób które chcą zakładać kooperatywy, grupy zakupowe lub inne, alternatywne formy dystrybucji żywności.
Udostępniamy go innym Kooperatywom i na spotkaniach zw. z suwerennością żywnościową, spółdzielczością,
przedsiębiorczością.

Stworzyliśmy bezpłatny Kooperatywny Atest Rolnictwa Proekologicznego (KARP), które pokazują o co pytać
rolników i jak osoby z miasta mogą weryfikować sposób uprawy przez rolnika. Jesteśmy w fazie testowania
Atestu wśród naszych dostawców i dzielimy się nim z innymi Kooperatywami czy grupami zakupowymi.

 

[starlist][/starlist]