Przejdź do treści

Byliśmy na Forum Suwerenności Żywnościowej

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

3-osobowa delegacja Kooperatywy „Dobrze” w dniach 25-30.10 była obecna na europejskim forum dot. suwerenności żywnościowej Nyeleni 2016.

Uczestniczyliśmy m.in. w pracach grup roboczych dot. alternatywnych sposobów dystrybucji żywności, spotkaliśmy się z przedstawicielami europejskiego oddziału La Via Campasina (globalnego ruchu zrzeszającego 200 milionów rolników), wymienialiśmy się doświadczeniem z kooperatywami z Belgii, Niemiec, Austrii, Czech i Turcji.

Ciekawym i odświeżającym doświadczeniem było dla nas spotkanie delegacji z regionu Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zdaliśmy sobie sprawę, że nasze wysiłki na rzecz wspierania lokalnego i zrównoważonego rolnictwa, a także próby samoorganizacji, napotykają na podobne problemy. Kolejne rządy naszych krajów dążą do industrializacji rolnictwa i z otwartymi rękoma witają kolejne korporacje, które zdominowały proces dystrybucji żywności. Jednocześnie to właśnie w rolnictwie w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej najwięcej można ocalić. Społeczeństwa tego regionu borykają się z problemem spekulacji ziemią, zakazu handlu nasionami, utrudnionym dostępem do rynku zbytu dla drobnych wytwórców i napływem sieci handlowych, których rozwój bywa finansowany przez publiczne pieniądze.

Pobyt na Forum Nyeleni w Rumunii pozwolił nam dostrzec, że na całym świecie jest więcej osób, które podzielają nasze przekonania i angażują się w ich realiazacje. Utożsamiamy się z deklaracją Nyeleni: „Jesteśmy ludźmi, którzy podzielają wartości oparte na prawach człowieka. Chcemy swobodnego przepływu osób, a nie wolnego obrotu kapitałem i towarami, który przyczynia się do niszczenia źródeł utrzymania ludzi i w konsekwencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpraca i solidarność, a nie konkurencja. Jesteśmy zdecydowani odzyskać naszą demokrację: każda osoba powinna mieć możliwość zaangażowania się we wszystkie kwestie interesu publicznego i tworzenie polityki publicznej, decydując wspólnie, w jaki sposób zorganizujemy nasze systemy żywnościowe. Wymaga to stworzenia demokratycznych systemów i procesów, wolnych od przemocy czy korporacyjnych wpływów, a opartych na równych prawach i równość płci.
Jesteśmy przekonani, że suwerenność żywnościowa to nie tylko krok naprzód w kierunku zmiany naszych systemów żywnościowych i rolnych, ale także pierwszy krok ku szerszej zmianie w naszych społeczeństwach (..).” Właśnie tak myślimy w Kooperatywie Dobrze, dlatego razem z Nyeleni wzywamy ludzi i ruchy społeczne w Europie do zaangażowania się razem z nami w budowanie ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej w Europie TERAZ! Więcej na http://nyelenieurope.net/