Przejdź do treści

AGRO-EKO Lab – skalujemy!

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 05/04/2023 przez KK

Nasz pilotażowy cykl edukacyjny Agro-Eko Lab został wybrany do skalowania w Polsce.

O co chodzi? W pierwszej połowie 2018 przygotowaliśmy cykl szkoleniowy dla młodych rolników promujący sprzedaż bezpośrednią (krótkie łańcuchy dostaw). Nasza innowacja edukacyjna została teraz wybrana do skalowania w Polsce. Będzie zaprezentowana blisko 60 dyrektorom szkół rolniczych, a przygotowany przez nas program szkoleniowy zostanie wpisany do kalendarza szkoleń w Centralnym Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Więcej o innowacji na stronie grantodawcy.

W ramach programu stworzyliśmy:

Przewodnik po sprzedaży bezpośredniej

Program cyklu szkoleniowego dla rolników

a przy okazji – Kooperatywny Atest Rolnictwa Proekologicznego

Chcemy też w marcu/kwietniu rozpromować ten program wśród grup kosnumentów/rolników w innych częściach Polski.

 

Mamy dobre wieści, nasza Kooperatywa przystąpiła do realizacji pilotażowego projekty edukacyjnego skierowanego do młodych rolników – uczniów szkół rolniczych. W projekcie chcemy skupić się na pokazaniu młodym rolnikom, że przejście na ekologiczne metody uprawy oraz przestawienie się na sprzedaż bezpośrednio do zorganizowanych grup konsumentów – jest szansą na godną pracę dla nich i rozwój ich gospodarstw. Mamy nadzieję, że uda nam się zainspirować młodych rolników!

CEL

Agro-eko-lab to cykl edukacyjny, którego celem jest dostarczenie wiedzy i zainspirowanie młodych rolników do prowadzenia uprawy metodami tradycyjnymi i agroekologicznymi oraz sprzedaży bezpośredniej swoich plonów do zorganizowanych grup konsumentów. Chcemy przybliżyć uczniów klas rolniczych z Jabłonia do świata konsumentów: opowiedzieć o potrzebach i oczekiwaniach konsumentów w miastach; zaprezentować różne modele i sposoby działania organizacji konsumenckich; przedstawić najważniejsze założenia agroekologii; odwiedzić rolników uprawiających metodami agroekologicznymi, którzy opowiedzą o prowadzeniu działalności rolniczej z nastawieniem na sprzedaż bezpośrednią do konsumentów. Wynikiem projektu będzie analiza potencjału i plan działania dla gospodarstwa młodych rolników z Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu. Pełny opis

 

Projekt innowacyjny “Agro-eko-lab” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, więcej informacji o TransferHUB dostępne jest na