Przejdź do treści

Walne Zgromadzenie za nami

Stworzono / zmodyfikowano 19/06/2019 przez Korneliusz

Mamy za sobą Walne Zgromadzenie, które zapoczątkowało proces tworzenia strategii dla naszego Kolektywu.

Przyjęliśmy też nasze sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 rok oraz rozmawialiśmy o ważnej reformie dyżurowej.

Najważniejsze postanowienia: proces strategiczny rozpoczniemy od diagnozy stanu Kooperatywy: utworzyła się w tej sprawie grupa robocza, która przygotuje proces badania interesariuszy Koop i ich potrzeb.

Po badaniu rozpoczniemy proces planowania/konsultacji – zaplanujemy wspólny 2 dniowy wyjazd na którym zajmiemy się wypracowywaniem Strategii.

Reforma dyżurowa zostanie omówiona na kolejnym Walnym.