Przejdź do treści

Spotkanie o reformie struktury vol 3 notatka

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 21/05/2018 przez

Notatka z III go spotkania dot Reformy Strukturalnej Kooperatywy – 17.05.2018

CEL spotkania:

Polepszenie współpracy między poszczególnymi gremiami, zdemokratyzowanie procesów podejmowania decyzji, jako odpowiedź na specjalizację wynikającą z obowiązków pracowników.

Zależy nam aby nie tworzyła się sztuczna dychotomia między zespołem pracowniczym a Zarządem.

Spotkania Zarządu, które odbywają się raz na miesiąc są otwarte dla członków/iń zespołu pracowniczego. Będą odbywały się w 1 lub 2 gi wtorek miesiąca.

Uściślamy rolę zarządu w procesach kadrowych:

Reprezentantka Zarządu uczestniczy w procesie rekrutacji

Zarząd podejmuje decyzję o zaprzestaniu współpracy z pracownikiem na podstawie informacji zwrotnej od pozostałych pracowników i wyników ewaluacji.

Spotkania Zespołu Pracowników – są otwarte dla członków/iń Zarządu.

Pytamy pracowników czy chcą mieć dostęp i wyrażają zgodę na dostęp do zapisów procesu ewaluacji.

Chcemy aby na serio zaczęła działać Komisja Rewizyjna w Stowarzyszeniu, która do tej pory jest martwym ciałem – a chcemy aby było to gremium, które patrzy na działania podejmowane przez Zespół i Zarząd – i patrzy czy założenia merytoryczne i finansowe zostały zrealizowane. Na najbliższym Walnym (17.06.2018) będziemy robić wybory do Komisji Rewizyjnej. Potrzebujemy osób, które ogarniają finanse!

Ogłaszamy Walne na 17.06.2018 na którym zrobimy – zmienimy statut (dopisując do celów statutowych nowe pkt. – m.in. o promocji spółdzielczości) wybierzemy Komisję Rewizyjną, przedłużymy kadencję niektórych członków Zarządu, przyjmiemy sprawozdanie finansowe i

ogłosimy pierwszy termin Zebrania Kolektywu!