Przejdź do treści

RODO – nowe zasady przetwarzania danych.

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 02/12/2020 przez Korneliusz

Drodzy i drogie członkinie Stowarzyszenia Kooperatywy Spożywczej “Dobrze”,

wraz z wejściem w życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy poinformować WAS, że dbamy o Wasze dane! Od 25.05.2018 zdecydowaliśmy się zmniejszyć ilość danych jakie zbieramy i ograniczyć się tylko do niezbędnych do sprawnego działania.

Wasze dane osobowe posiadamy w związku z tym, że jesteście członkami/iniami Stowarzyszenia. Są one przetwarzane w celu realizacji celów statutowych i obowiązków prawnych stowarzyszenia.

Od członków i członkiń zbieramy dane: imię, nazwisko, nr tel, adres email, ul. zamieszkania i miasto. Są to dane niezbędne w celach ewidencyjnych i komunikacyjnych. Zgodnie z naszym regulaminem przystępując do Stowarzyszenia wyrażacie też zgodę na przekazanie danych kontaktowych pozostałym członkom, zatem nie musimy prosić o tę zgodę ponownie. Informację o tym zamieszczamy jednak w nowych deklaracjach członkowskich, w których przypominamy Wam do czego służą nam Wasze dane.

Chcemy poinformować Was oraz naszych byłych członków, o tym, że Wasze dane są usuwane w miesiąc po ustaniu członkostwa w Kooperatywie.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”. Osobą odpowiadającą za zarządzanie danymi jest Stephane. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Waszych danych – piszcie na adres: czlonkostwo.koop@gmail.com