Przejdź do treści

Reforma polityki zatrudnienia

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 20/03/2017 przez

Na Zebraniu Walnym 18 września 2016 r. przyjęliśmy nową politykę zatrudnienia.
Najważniejsze zmiany to:
umowy o pracę
bonus za staż pracy

Od zawsze przyświeca nam idea aby tworzyć godne warunki pracy, jednak jako przedsiębiorstwo społeczne nasze decyzję strategiczne w obszarze finansów muszą być powiązane z ogólną sytuacją ekonomiczną Kooperatywy. Obecnie jesteśmy w trudnym okresie rozwoju drugiego sklepu na Muranowie, zatrudniamy obecnie 7 osób, zatem nasze koszty rosną. Rośnie jednak też zaangażowanie naszych pracowniczek/a, dlatego decydujemy się na kluczową z naszego punktu widzenia reformę zatrudnienia i przejście z umów-zlecenie na umowę o pracę.
Od października 2016 roku wprowadzamy umowy o pracę dla wszystkich naszych pracowniczek i pracowników. Wprowadzamy także mnożnik za staż pracy, który ma zachęcać do długofalowego związania się z Kooperatywą. Już w październiku pierwsza osoba wyjedzie na płatny urlop! Gratulujemy.

Mając na względzie konieczność zbilansowania obciążenia finansowego, jakim są wprowadzone zmiany, podejmujemy próbę zwiększenia przychodów. Zdecydowaliśmy o podniesieniu składki członkowskiej, ponadto planujemy poszerzyć asortyment oraz zintensyfikować działania promocyjne i fundraisingowe

Jednocześnie wprowadzamy rozwiązania mające ułatwić członkostwo w Kooperatywie osobom mniej zamożnym . Jednym z nich jest fundusz solidarnościowy – każda_y z nas może wpłacić składkę powyżej ww. minimalnego pułapu, ta kwota będzie przeznaczona na zrekompensowanie osobom potrzebującym 30-złotowej podwyżki składki. Ustaliliśmy też, że za rok sprawdzimy, czy – po okresie rozruchu sklepu przy Andersa – istnieje możliwość obniżenia składek.