Przejdź do treści

Reforma dyżurów Q&A

 • przez

Stworzono / zmodyfikowano 17/07/2019 przez

Propozycja nowego regulaminu dyżurów znajdziesz tutaj.

Podsumowanie zmian znajdziesz tutaj.

Przykładowy kalendarz po reformie znajdziesz tutaj.

*** ta sekcja jest w budowie ***

 

1. Co z (obowiązkowym) trzynastym dyżurem, który wynika z kalendarza 4-tygodniowego?

[toggle state=”close” ]

Rok liczy 52 tygodnie, więc siłą rzeczy w skali roku każdy/a członek/ini zrobił(a)by o jeden dyżur więcej niż teraz, tzn. 13 dyżurów (52/4). W zaproponowanej reformie nie jest przewidziana ‘rekompensata’ za to większe zaangażowanie.

Można by rozważyć rozwiązanie praktykowane m.in. w brukselskiej kooperatywie Bees Coop, w której dyżury trwają 15 minut krócej. W takim modelu członkowie/inie dyżurują o 2 godziny mniej w skali roku. W naszej kooperatywie jednak taka zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżurów wymagałaby otworzenie dodatkowej puli stałych dyżurów sklepowych, żeby pokryć przerwy między dyżurami. W ciągu miesiąca musielibyśmy znaleźć miejsce na dodatkowe 32 stałe dyżury w każdym sklepie. To byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby nasz kolektyw liczył do stu członków/iń więcej.

[/toggle]

2. Co to znaczy w praktyce, że wpisuję się na stały dyżur?

[toggle state=”close” ]

Każdy miesiąc kalendarzowy zawiera 4 tygodnie: A, B, C i D, ewentualnie uzupełnione o początek kolejnego cyklu 4-tygodniowego. Jeśli np. dany miesiąc kalendarzowy liczy 30 dni, to pierwsze 4 tygodnie tego miesiąca (28 dni) są po kolei tygodniami A, B, C i D, a pozostałe dwa dni już są objęte kolejnym tygodniem A. Wybór ‘stałego’ dyżuru zakłada, że w tym i kolejnych 5 miesiącach również w tym samym trybie będziesz odrabiać dyżur. Decydujesz się tak naprawdę na 4 rzeczy: sklep (Wilcza lub Andersa, albo oba w przypadku transportu), dzień tygodnia (poniedziałek-sobota), literę tygodnia (A-D) i godziny dyżuru (np. 8:30-11:30).

Najlepiej to widać na przykładzie poniżej: gdybyś się zapisał(a) na stały dyżur w sklepie na Andersa w poniedziałki w (zielonym) tygodniu B od 8:30 do 11:30 i Twój okres członkowski trwałby od maja do października, to w maju zrobił(a)byś dyżur w poniedziałek 20.05, w czerwcu w poniedziałek 17.06, w lipcu w poniedziałek 15.07, w sierpniu w poniedziałek 12.08, we wrześniu w poniedziałek 9.09 i w październiku w poniedziałek 7.10. Po prostu śledź palcem pierwsze (bo poniedziałki) zielone pola w każdym miesiącu – tam masz dyżur.

[/toggle]

3. Dlaczego warto zmienić system i przejść z kalendarza miesięcznego na kalendarz 4-tygodniowego ze stałymi zapisami?

[toggle state=”close” ]Na plus jest to, że:

 • jest gwarantowane miejsce na sklepowy dyżur dla wszystkich członków/iń – nie panuje zasada ‘kto pierwszy, ten lepszy’;
 • koordynator/ka ds. dyżurów nie musi poświęcać większości swojego czasu pracy na doraźne szukanie dyżurujących na najbliższe terminy;
 • stały wygląd kalendarza eliminuje czasochłonną pracę tworzenia grafików od nowa co drugi miesiąc;
 • w trybie 4-tygodniowym zawsze jest stała ilość pracy do zaplanowania, w przeciwieństwie do obecnego kalendarza, w którym jesteśmy mocno zależni od różnej długości miesięcy, pracujących sobót i ilości członków/iń;
 • w przypadku konieczności zmiany dyżurujący/a może w łatwy sposób rozpoznać z kim może się zamieniać;
 • osoby z (mniej lub bardziej) stałym grafikiem w pracy, studiach, itd. nie muszą co miesiąc zastanawiać się kiedy i gdzie się zapisać na dyżur;
 • członkowie/inie zdobywają bardziej konkretne doświadczenia – będąc co miesiąc np. na otwarciu sklepu na Andersa wiesz dokładnie, jaka robota jest do zrobienia i możesz być liderem/ką dla nowych człónków/iń i kasjerów/ek;
 • system ze stałymi zapisami proponuje od razu konkretne daty na podstawie kilku czynników, które sam/a wybierasz;
 • tryb dyżurowania jest zgodny (równoległy) z okresem członkowskim.

[/toggle]

4. Jaki jest podział między stałymi dyżurami a wolno dostępnymi?

[toggle state=”close” ]

Łącznie na dwa sklepy przewidziane jest 234 stałych dyżurów – do rozszerzenia/zmiany w razie potrzeby; na Wilczej 104; na Andersa 110; transporty 20+, w zależności od sezonu. Poza tym jest 64 wolno dostępnych dyżurów (z czego kilkadziesiąt ‘połówek’ – na Wilczej 30; na Andersa 34) i miejsce na kilkanaście/dziesiąt specjalnych dyżurów.

W kalendarza dyżurów stałe dyżury są w białych polach, wolno dostępne są fioletowych polach.

[/toggle]

5. Czy nie jest zaplanowane za mało dyżurów, skoro jest w tej chwili ponad 330 gospodarstw domowych?

[toggle state=”close” ]

Sklepowych dyżurów (w czym gruntowne sprzątanie i transporty) jest ok. 300. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie gospodarstwa robią co miesiąc (sklepowe) dyżury, a niewygospodarowane dyżury mogą zostać pokryte przez osoby, które ich robią więcej ta ilość jest dość bezpieczna. Można ją nieco zmodyfikować, jeśli się okaże, że dyżurów będzie za mało.

[/toggle]

6. Co jeśli mogę robić dyżury w stałych momentach, ale niekoniecznie zawsze w tym samym tygodniu miesiąca?

[toggle state=”close” ]

 

[/toggle]

7. Jakie są plusy i minusy tego, że można robić dyżury ‘do przodu’?

[toggle state=”close” ]

Na plus:

 • Większe prawdopodobieństwo, że dziury dyżurowe zostaną rozwiązane;
 • Większa elastyczność (dla członków/iń);
 • Większe prawdopodobieństwo, że zniżka ‘a konto’ w pierwszym miesiącu członkostwa w Kooperatywie ‘się zwróci’;
 • Możliwość planowania jest większa – zaangażowanie się w Kooperatywie jest po stronie członków/iń i nie jest zależna od krótkich dwumiesięcznych okresów.

Na minus:

 • Mniejsza przewidywalność (dla koordynatora/ki);
 • Potencjalnie mniejsza regularność w dyżurowaniu może spowodować mniejszą wiedzę i zaangażowanie w ostatnich miesiącach okresu członkowskiego;

[/toggle]

8. Dlaczego rezygnujemy z obecnego urlopu od dyżurów?

[toggle state=”close” ]

Urlop od dyżurów jest mało elastyczny (tylko od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) i czasem mało czytelnym rozwiązaniem dla członków/iń i kasjerów/ek. Poza tym utrata prawa do zniżki w trakcie urlopu nie jest odpowiednią odpowiedzią na czyjąś nieobecność. Kumulacja dyżurów daje więcej możliwości, żeby zaplanować sobie czas, nie tracąc przy tym prawa do zniżki.

[/toggle]

9. Czy dalej będzie funkcjonować urlop rodzicielski?

[toggle state=”close” ]

Tak, to zostaje bez zmian.

[/toggle]

10. Na czym polega przekazywanie komuś innemu dyżurów z ‘banku’?

[toggle state=”close” ]

To nie działa na zasadzie ‘targu’ (że każdy/a może w dowolnym czasie przekazywać innemu/ej członkowi/ini nadmiar swoich dyżurów). Chodzi o to, że możesz zrobić dyżur za kogoś innego – za członka/inię, który/a z poważnego powodu nie jest w stanie odrabiać swojego dyżuru. Wystarczy to zgłosić koordynatorowi/ce ds. dyżurów. Jeśli na przykład musisz odwołać swój dyżur i nie masz fizycznej możliwości odrabiania tego dyżuru w inny sposób i w późniejszym terminie, to ktoś z kolektywu może tam być za ciebie. Inne formy ‘wymiany’ dyżurów nie są możliwe.

[/toggle]

11. Czy dalej będzie można robić dyżury ‘do tyłu’ (tzn. odrabiać zaległą zniżkę)?

[toggle state=”close” ]

Tak, regulamin nie zmienia się pod tym względem: możesz odrabiać zaległy dyżur, jeśli to zgłaszasz przed zamknięciem kalendarza w danym miesiącu.

[/toggle]

12. Czy ja zawsze będę musiał(a) odrabiać dyżur w tym samym sklepie i o tej samej godzinie?

[toggle state=”close” ]

Jeśli decydujesz się na stałe zapisy, docelowo będziesz dyżurować o tej samej godzinie w tym samym sklepie. Możesz zmienić tryb dyżurowania po upływie bieżącego okresu członkowskiego albo w trakcie tego okresu zmienić pojedyncze terminy, na które jesteś zapisany/a. Możesz również zapisać się na doraźne, wolno dostępne dyżury w innym sklepie albo na inne zadania, jak tylko się pojawią.

[/toggle]

13. Dlaczego warto wprowadzić elektroniczne karty członkowskie?

[toggle state=”close” ]

Elektroniczne karty członkowskie eliminują konieczność zbierania pieczątek – już nie będzie problemu, jeśli zapomnisz o pieczątce po dyżurze albo źle przystemplujesz kartę. Dostajesz jedną kartę, więc nie musisz czekać na nową kartę, gdy przedłużasz członkostwo, a jeśli wracasz do Kooperatywy po przerwie w członkostwie można ją po prostu aktywować z powrotem. Po przedłużeniu członkostwa już nie musisz pokazywać dwóch kart (żeby potwierdzić, że masz odrobiony dyżur w tamtym miesiącu i opłaconą składkę w bieżącym miesiącu). Jeśli ktoś mocno zalega z płatnością składki w ratach albo nie pojawia się na dyżurze można w łatwy sposób anulować prawo do zniżki. Koordynator/ka ds. dyżurów już nie musi rozsyłać maili dla kasjerów/ek z potwierdzeniami prawa do zniżki. Jeśli zapominasz o karcie w sklepie, wystarczy mieć ze sobą zdjęcie kodu kreskowego. W przeciwieństwie do papierowych wersji elektroniczne karty (najprawdopodobniej) też można oblać kawą bez większych szkód :)

[/toggle]

14. O co chodzi z ‘połówkami’ dyżurów?

[toggle state=”close” ]

Połówki dyżurów są odpowiedzią na praktyczną potrzebę licznych członków/iń. Połówki dyżurów już teraz występują w dyżurach transportowych (krótsze trasy do 1,5h) albo czasem dzielimy jeden dyżur na dwie części, żeby osoba na dyżurze mogła pogodzić sytuację prywatną z pracą w sklepie (choroba, ciąże, itd.). Połówki dyżurów wieczorami (19:00-20:30) też są dużym plusem dla osób, które pracują w ciągu dnia i nie zdążą do sklepu na dyżur na 17:30, oraz dla koordynator/ki ds. dyżurów, żeby sprawniej móc pokryć dziury dyżurowe.

W obecnym regulaminie nie ma za bardzo na to pozwolenia, a zaproponowany nowy regulamin jednoznacznie na to pozwala.

[/toggle]

15. Czy przejście z trybu ‘jeden dyżur w miesiącu’ na tryb ‘dyżur raz na 4 tygodnie’ oznacza, że prawo do zniżek też będzie funkcjonowało w takich czterotygodniowych okresach?

[toggle state=”close” ]

Tak. Nakłada się drugi, czterotygodniowy kalendarz na obecny kalendarz, który jest niewidoczny dla członków/iń i w którym koordynator/ka ds. dyżurów zarządza dyżurami i zniżkami. W praktyce jednak nie wymaga to podwójnej pracy, bo podchodzimy do tego tak, że cały czas masz prawo do zniżki, chyba że twojego nazwiska nie ma w kalendarzu (odwołujesz dyżur, nie przedłużasz członkostwa, nie zapisujesz się na czas, itd.). Bank dyżurów i elektroniczne karty członkowskie pomogą w pilnowaniu tego.

[/toggle]

16. Czy wprowadzenie elektronicznych kart członkowskich pozwala na analizę i monitorowanie moich zakupów?

[toggle state=”close” ]

Nie. System (PCMarket, zob. ekran poniżej) pozwala na hurtowy import listę członków/iń (imię, nazwisko i kilka technicznych parametrów), ale nie na archiwizację waszych paragonów w połączeniu z magazynem. Na tym etapie przygotowywania reformy nie wiemy, czy jest możliwość analizy indywidualnych zakupów i jak to by działało. Poza tym analiza zakupów członków/iń jest przetwarzaniem danych osobowych, na które musimy mieć wasze pozwolenie. Gdy przystępujesz do Kooperatywy, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji celów statutowych, co nie obejmuje monitorowanie zakupów. Nie mamy zamiaru ingerować w waszą prywatność ani zostawić otwartą furtkę na taką opcję.

[/toggle]

17. Co się zmienia dla kasjerów/ek RKD?

[toggle state=”close” ]

Nic, oprócz tego, że kasjerki/rzy RKD też mają możliwość zaliczania dodatkowych godzin dyżurowych ‘do przodu’. Jeśli kasjer/ka RKD stoi w danym miesiącu na kasie raz przez 6 godziny, może pierwsze trzy godziny zaliczyć jako dyżur na dany miesiąc, a następne trzy godziny jako dyżur na przyszły miesiąc (zamiast jako bon zakupowy).

[/toggle]

18. Jak ma wyglądać zamiana dyżurów między członk(ini)ami?

[toggle state=”close” ]

Jak tylko zapiszesz się na dyżur, dany termin będzie twój i dalej będziesz za niego odpowiedzialny/a. Możesz z niego zrezygnować, ale odpowiedzialność za szukanie zastępstwa też będzie po twojej stronie.

 1. Przede wszystkim poinformuj o swojej nieobecności koordynatora/kę ds. dyżurów mailowo lub/i telefonicznie.
 2. Jeśli zostało WIĘCEJ niż 48 godzin do twojego dyżuru, na który nie możesz przyjść nie musisz odwoływać dyżuru. Sprawdź w kalendarzu dyżurów, kto jest zapisany na terminy, w których możesz i zadzwoń do tych osób. Tabela z kontaktami do wszystkich naszych członków/iń znajdziesz na naszej stronie.
 3. Koordynator/ka ds. dyżurów wykasuje cię z kalendarza i wprowadzi ewentualne zmiany. Może cię też wspierać w szukaniu zastępstwa.
 4. Jeśli zostało MNIEJ niż 48 godzin do dyżuru, na którym miałeś/aś się pojawić musisz odwołać dyżur i zostawiasz tak zwaną ‘dziurę dyżurową’ (zob. niżej). Napisz jak najszybciej do wszystkich (kolektyw@dobrze.waw.pl) z pytaniem czy ktoś nie może cię zastąpić.

[/toggle]

19. Czy koordynator/ka ds. dyżurów będzie miał/a więcej czy mniej pracy?

[toggle state=”close” ]

[/toggle]

20. Kiedy ta reforma dyżurów wejdzie w życie?

[toggle state=”close” ]

Od momentu przegłosowania reformy na Zgromadzeniu Walnym potrzebne jest trochę czasu, żeby wszystko ogarnąć. Przez co najmniej miesiąc koordynator ds. dyżurów będzie zbierał dostępności jak największej ilości członków/iń i próbować to wpasować w zaproponowany model kalendarza. To będzie czas na to, żeby sprawdzić, czy podział stałych i wolno dostępnych dyżurów jest adekwatny, gdzie mogą być luki i jak rozwiązać ewentualne wątpliwości. W międzyczasie nasza osoba kontaktowa od systemu magazynowego PCMarket musi władować listę członków/iń, żebyśmy mogli wygenerować kody kreskowe i zamówić elektroniczne karty członkowskie, na których te kody kreskowe będą wydrukowane. Też trzeba będzie oswoić się z nową aplikacją, w której członkowie/inie będą zapisywać się na dyżury – czy to przez skrypt w Google Arkusze, czy to w odrębnym programie jak Acuity Scheduling. Będzie to wszystko trwać od miesiąca do trzech.

[/toggle]

21. Jak wygląda nowa aplikacja, w której będziemy zapisywać się na dyżury?

[toggle state=”close” ]

Google Arkusze znasz, bo w tej chwili korzystamy z tej aplikacji. Znajdziesz wzór zapisu w przykładowym kalendarzu tutaj.

Druga opcja to Acuity Scheduling – ‘gotowa’ aplikacja, z której korzystają m.in. w Kooperatywie Karma w Toroncie (Kanada). Zakładka do zapisu na dyżury będzie wyglądać mniej więcej tak:

Ze strony koordynatora/ki ds. dyżurów aplikacja wygląda m.in. tak:

Acuity Scheduling też pozwala na integrację kalendarza na Facebooku, na WordPressie (na którym jest nasza strona internetowa), w innych aplikacjach Google, itd. Mógł/mogłabyś zapisać się na dyżur przez naszą stronę, w swoim prywatnym kalendarzu Google albo pod postem w naszej grupie na Facebooku!

[/toggle]

22. Co z nadmiarem moich dyżurów, jeśli robię przerwę w członkostwie?

[toggle state=”close” ]

Jeśli nie przedłużasz członkostwa, wyzerowuje ci się ilość dyżurów w ‘banku’.

[/toggle]

23. Czy nie jest lepszym pomysłem wprowadzenie systemu stałych zapisów, które polegają na dyżurowaniu w te same dni miesiąca (np. zawsze 13-go dnia miesiąca) lub w te same dni tygodnia (np. co druga środa)?

[toggle state=”close” ]

[/toggle]

24. Dlaczego jest tak dużo dyżurów na stałe zapisy?

[toggle state=”close” ]

Przewidziane jest ponad 200 dyżurów na stałe zapisy w ciągu 4 tygodni. To są wszystkie dyżury transportowe, połowa dyżurów ‘gruntowne sprzątanie’ i większość sklepowych dyżurów – codziennie co najmniej 4 (8:30-11:30, 11:30-14:30, 14:30-17:30 i 17:30-20:30 w tygodniu), czasem 5 (dodatkowo 9:30-12:30 w tygodniu). To nie przez przypadek: wszystkie te dyżury są połączone ze sobą i są konieczne w funkcjonowaniu sklepów. Te dyżury w pierwszej kolejności powinny zostać wypełnione.

[/toggle]

25. Co się zmienia dla mnie, jeśli teraz robię co miesiąc specjalny dyżur?

[toggle state=”close” ]

Nic się nie zmienia. Po reformie możesz się po prostu rozliczyć z dodatkowych dyżurów tak jak inni.

[/toggle]

26. Co się zmienia dla transportowców?

[toggle state=”close” ]

Nic, oprócz tego, że transportowcy też mają możliwość zaliczania dodatkowych godzin dyżurowych ‘do przodu’. Jeśli np. robisz dwa pełne transporty, to możesz pierwsze trzy godziny zaliczyć jako dyżur na dany miesiąc, a następne trzy godziny jako dyżur na przyszły miesiąc (zamiast jako bon zakupowy).

[/toggle]

27. Na czym polega dyżur naprawczy?

[toggle state=”close” ]

Dyżur naprawczy jest konsekwencją nieobecności na dyżurze. Jeśli nie pojawiasz się na swoim dyżurze (bez uprzedzenia o swojej nieobecności) albo odwołujesz swój dyżur bez zastępstwa, poprosimy cię o zrobienie dwóch dyżurów w zamian – jednego dyżuru za ten, na którym miałe/aś się pojawić i jednego dodatkowego dyżuru.

Jeśli odwołujesz dyżur i znajduje się zastępstwo, nie musisz robić dyżuru naprawczego.

[/toggle]