Przejdź do treści

Nowy sposób podejmowania decyzji w Kooperatywie

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 24/03/2018 przez

Na wrześniowym Zebraniu Walnym (wrzesień 2016) przyjęliśmy nową procedurę podejmowania decyzji. Zdecydowaliśmy o odejściu od konsensusu rozumianego jako jednomyślność na rzecz konsensusu rozumianego jako proces. Wydłużyliśmy proces podejmowania decyzji – przy bardziej dyskusyjnych kwestiach potrzebujemy dwóch spotkań kolektywu aby sfinalizować cykl. Przy samym procesie podejmowania decyzji położyliśmy nacisk na wzajemne przekonywanie się i wymianę argumentów.

Celem reformy jest zwiększenie efektywności procesu podejmowania decyzji w sytuacji powiększającej się grupy i uwzględnienie różnorodności poglądów przy podejmowaniu decyzji. Stanie się to możliwe dzięki rozszerzeniu opcji oddania głosu do czterech: za, za (z wątpliwościami), przeciw (nieblokujący), przeciw (blokujący). W przypadku, gdy jest 100% głosów „za”, rozwiązanie zostaje przyjęte. W każdym innym przypadku odbywa się kolejna dyskusja i głosowanie. Następnie zaś, rozwiązanie zostaje przyjęte jeśli głosy „za” stanowią przynajmniej 80%, a głosy „przeciw” nie stanowią więcej niż 10%.
Mamy nadzieję że stosowanie konsensusu “superwiększości” pozwoli, przy zachowaniu szacunku dla odrębności poglądów, na usprawnienie procesów decyzyjnych.