Przejdź do treści

Nowa stażystka w kooperatywie

Stworzono / zmodyfikowano 02/12/2020 przez Korneliusz

Odwiedzając kooperatywę możliwe, że poznacie Ojar z Tadżikistanu. W ramach programu stażowego dla uchodźców finansowanego przez FISE Ojar będzie pomagać nam przy organizacji poczęstunku podczas spotkań dla przyszłych członków/iń. Na razie testujemy współpracę!