Przejdź do treści

3.04.2018 (Vol 2) Reformujemy Kooperatywę [dla członków/iń]

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 30/04/2018 przez

Kochani/e
nasza Kooperatywa dynamicznie się rozwija. Jako członkowie/inie widzicie to głównie poprzez zwiększenie sprawności działania naszych sklepików. Stoi za tym jednak sporo działań, które wydarzają się poza sklepami. Aktualnie mamy około 5 gremiów w których podejmujemy decyzję: zespół pracowniczy (13 osób), tzw. grupa koordynatorek (7osób), zarząd (5 osób), spotkania ewaluacyjne, Walne Zgromadzenie i grupa koordynacyjna, która ostatnio straciła na znaczeniu. Te różne grupy się zazębiają i trochę wchodzą sobie w kompetencje. Dlatego chcemy zaproponować reformę strukturalną Kooperatywy i rezygnację z działania grupy koordynacyjnej na rzecz co miesięcznych Spotkań Kolektywu połączonych z integracją.

Uzasadnienie:

Od momentu założenia Kooperatywy (lipiec 2013) poprzez zarejestrowanie Stowarzyszenia (13.04.2014) do czerwca 2014 Kooperatywa działała w oparciu o grupy robocze. Od czerwca 2014 i podpisania umowy o wynajem lokalu formułowała się stała grupa (szersza niż Zarząd) – Grupa Koordynacyjna, która podejmowała decyzje związane z codziennym funkcjonowaniem Kooperatywy. Ta formuła – szersza i bardziej otwarta niż zarząd, miała na celu zachęcenie do udziału we współzarządzaniu Kooperatywą większej liczby członków i członkiń. W szczytowej fazie spotkania Grupy Koordynacyjnej odbywały się co tydzień i uczestniczyło w niej kilkanaście osób. Od połowy 2017 roku obserwowany jest spadek zaangażowania i znaczenia Grupy Koordynacyjnej. Jej spotkania odbywały się zwykle 1/miesiąc.

 

Schyłek roli Grupy Koordynacyjnej wynika z:

– powiększającego się zespołu pracowników, w tym pracowników wyspecjalizowanych z dużym obszarem autonomii (koordynatorki/rzy)

-pojawieniu się innych forów decyzyjnych ze względu na pilność, odpowiedzialność działań (spotkania pracowników, koordynatorów), ze względu na poufność/wrażliwość kwestii pracowniczo-personalnych (spotkania ewaluacyjne)

– potrzeba skupienia większej odpowiedzialności za finanse w grupie do tego dedykowanej (zarząd)

– specjalizacja tematów podejmowanych na spotkaniach Grupy Koordynacyjnej stała się nieprzystępna i trudno zrozumiała przez osoby niezaangażowane w te procesy.

Propozycja (więcej w linku poniżej)

Kompetencje grupy koordynacyjnej związane z codziennym zarządzaniem Kooperatywą zostają rozdzielone między zarząd a zespół pracowniczy oraz uzupełnione o Spotkania Kolektywu.

Chcecie zaangażować się w proces tworzenia zmian? Zapraszamy na spotkanie grupy roboczej we wtorek 03.04.2018 o godz. 17:30 w Państwo Miasto na Andersa 29 (pokój nr 2).

Oto pierwsza propozycja zmian
Wyniki prac grupy roboczej zostaną następnie przedstawione na Spotkaniu Walnym Kooperatywy już 15 kwietnia! Masz pytania? Napisz na przyszlosc.koop@gmail.com