Przejdź do treści

15.04.2018 WALNE ZGROMADZENIE [dla członków/iń]

  • przez

Stworzono / zmodyfikowano 30/04/2018 przez

Zapraszamy wszystkie członkinie i członków na Zgromadzenie Walne naszego Stowarzyszenia.

Uwaga: Treść tego wpisu została aktualizowana 9.04

Odbędzie się ono 15.04.2018, o godz. 15:30 w ciekawym miejscu Centrum Kreatywności Targowa 56 (TBC) (dojazd metrem  na stację Dworzec Wileński, tramwajem na ul Ząbkowską)

Na Zgromadzeniu zajmiemy się:

  1. Propozycją reformy struktury Kooperatywy (zastąpieniem grupy koordynacyjnej spotkaniami Kolektywu) – wstępna propozycja zmian wypracowana przez grupę roboczą pdf. BARDZIEJ KONKRETNA propozycja dopracowana na spotkaniu grupy roboczej  3.04.2018. jest TU pdf
  2. Przedstawieniem sprawozdania merytorycznego za rok 2017
  3. Przedstawieniem sytuacji finansowej Kooperatywy.
  4. Rozmowa nt sytuacji lokalowej.
  5. Wolne wnioski:
    Co dalej z kryteriami asortymentowymi? – punkt zgłoszony jako wolny wniosek przez Koordynatora ds. zamówień

Przypominamy o sposobie podejmowania decyzji na Walnych Zgromadzeniach – stosujemy zasadę superwiększości.

Aby trochę przygotować się merytorycznie do Walnego – proponujemy zajrzeć do notatek odnośnie spotkania nt. przyszłości Kooperatywy okiem zespołu i zarządu.

Przyjdźcie jak najliczniej, będzie ciekawie i dobrze